Syn.: Saxifraga purpurea All., Saxifraga retusa var. augustata Vacc.
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Saxifraga retusa subsp. augustana
Rozšíření: Druh Saxifraga retusa pochází z hor jižní a střední Evropy – Pyreneje, Alpy, Karpaty, hory Balkánského poloostrova. V rámci areálu se rozlišují dva poddruhy: S. r. subsp. retusa se vyskytuje ve všech částech areálu rozšíření druhu a S. r. subsp. augustana je endemitem Západních Alp – na našich fotografiích.
Ekologie: Roste na skalách, ve skalních štěrbinách i na zpevněných sutích, v pásmu od subalpínského do niválního stupně (v Alpách až do výšky 3 100 m n. m.).
Popis: Vytrvalá bylina, 1–5 cm vysoká, polštářovitě trsnatá, lodyhy poléhavé, na konci vystoupavé, listy kopinaté až obvejčité, lysé, lesklé, do poloviny nazpět zahnuté, se 3–5 jamkami pro vylučování uhličitanu vápenatého, květenství až 6květé, kalichy bohatě žláznatě chlupaté, koruny 7–10 mm v průměru, korunní lístky dlouze nehetnaté, růžově červené, kvete od června do srpna.
Záměny: Od nominátního poddruhu se odlišuje výrazně chlupatými kalichy, také vyšším počtem květů v květenství – má jich až 6, nominátní poddruh jen nanejvýše dva (až tři).
Ohrožení a ochrana: Tento poddruh je chráněným taxonem v Itálii.
Poznámka: V kultuře se objevuje tento poddruh jen poměrně zřídka, jeho pěstování není snadné.
Saxifraga retusa subsp. augustanaSaxifraga retusa subsp. augustana
Saxifraga retusa subsp. augustanaSaxifraga retusa subsp. augustana
Saxifraga retusa subsp. augustana
Fotografováno dne 22. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, Colle della Lombarda).