Syn.: Saxifraga lanceolata Kit., Saxifraga wulfeniana Schott, Saxifraga baumgartenii Schott, Saxifraga retusa Gouan subsp. baumgartenii (Schott) Hayek, Saxifraga retusa Gouan var. baumgartenii (Schott) Velen., Antiphylla retusa (Gouan) Haw., Evaiezoa retusa (Gouan) Raf.
České mená: lomikamen vykroužený (Sloboda 1852), lomikámen vyhnutý (Dostál 1950), lomikámen nachový (Dostál 1989)
Slovenské mená: lomikam uťatý (Reuss 1853), lomikameň zohnutolistý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité / lomikameňovité
Saxifraga retusa
Rozšírenie: Európsky druh s výskytom vo vysokých pohoriach od Pyrenejí, cez Alpy, Karpaty až po Balkán. V Českej republike nerastie. V SR iba najvyššie polohy Západných Karpát, vo Vysokých Tatrách je pomerne hojný, udávaný je zo Západných a Belianskych Tatier, kde majú po jednej lokalite.
Ekológia: Rastie v skalných štrbinách a na sutinách v subalpínskom (vzácne, iba splavený), alpínskom až subniválnom stupni. Vystupuje na najvyššie štíty Tatier. Rastie tu predovšetkým na mylonitovom podklade. Patrí medzi najskôr rozkvitajúce rastliny vysokohorských polôh, na vhodných, snehu prostých miestach nezriedka bohato kvitne, keď v okolí leží ešte množstvo snehu – od (mája) júna do júla.
Saxifraga retusa
Opis: Vankúšovito trsnatá rastlina. Byle poliehavé, na koncoch vystúpavé, holé. Listy tmavozelené, za živa lesklé, tuhé, obrátene vajcovité, od 1/2 silne podvinuté, len na báze niekedy brvité, na rube vyčnievajúco kýlnaté. Kvety na byli po 1–2, koruna purpurová, za sucha fialová, lupienky 4 × 2 mm, dlho nechtíkaté. Plod je tobolka.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na výskyt v horských polohách nie je akútne ohrozený ľudskými aktivitami. Všetky lokality majú zabezpečenú územnú ochranu v Tatranskom národnom parku. Niektoré populácie môžu byť bodovo ohrozené turistikou alebo horolezectvom – zošľap, erózia. V slovenskom červenom zozname je zaradený do kategórie menej dotknutých druhov (LC), je zákonom chránený a je zaradený aj do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR.
Saxifraga retusa
Saxifraga retusa
Foto: 20. 5. 2005 a 25. 5. 2006 (Slovensko, Vysoké Tatry).