Syn.: Saxifraga caespitosa subsp. decipiens (Ehrh.) Engl. et Irmsch., Saxifraga caespitosa subsp. rosacea (Moench) Thell., Saxifraga decipiens Ehrh.
Česká jména: lomikamen drnatý (Presl 1846), lomikámen klamavý (Opiz 1852), lomikámen trsnatý křehký (Kubát 2002)
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica
Rozšíření: Lomikámen trsnatý je rozšířen na Islandu, Faerských ostrovech, v Irsku a ostrůvkovitě ve střední Evropě. Poddruh lomikámen trsnatý křehký bychom v Evropě našli ve Francii, Německu, Polsku. U nás roste roztroušeně na sutích Českého středohoří a v některých skalních říčních kaňonech středních Čech (dol. Berounka, stř. Vltava, dol. Lužnice) a jihozápadní Moravy (dol. Oslava, stř. Jihlava, Dyje). Několik izolovaných nalezišť má i v západních Čechách.
Ekologie: Obývá balvanité sutě nebo srázné skalní stěny, vesměs na stanovištích se severní expozicí. Na sutích roste obvykle v porostech s bohatým zastoupením mechorostů a působí zde jako zpevňující rostlina. Často se vyskytuje v blízkosti puklinového systému tzv. ventarol, které zajišťují výměnu vzduchu a tím trvalou vlhkost stanoviště. Na skalách roste na mělkých, čerstvě vlhkých půdách. Poměrně často také bývá pěstován na zahradách, skalkách či hřbitovech, v několika zahradních kultivarech, často i s růžovými nebo červenofialovými květy.
Popis: Vytrvalé, trsnaté, 10–20 cm vysoké byliny. Květonosné lodyhy jsou přímé nebo vzpřímené, nevětvené, řídce olistěné a vyrůstají ze středu listových růžic. Sterilní postranní výběžky vyrůstají z paždí odumřelých listů na oddenku. Listy přízemních růžic a sterilních výhonků jsou na horní, rozšířené, v úkrojky členěné části téměř bez krycích chlupů – nejvýše s několika delšími chlupy na okraji. Květenství je 2–5květá vrcholičnatá lata. Korunní lístky jsou 7–10 mm dlouhé, bílé až zelenavě bílé, eliptické až okrouhle eliptické. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Lomikámen trsnatý křehký je řazen mezi silně ohrožené taxony cévnatých rostlin (C2r).
Poznámka: V ČR je druh zastoupen dvěma poddruhy – lomikámen trsnatý křehký (subsp. sponhemica) a lomikámen trsnatý vlnatý (subsp. steinmannii), které se od sebe liší oděním a tvarem listových úkrojků. Lomikámen trsnatý vlnatý roste pouze v údolí Labe a Jizery.
Saxifraga rosacea subsp. sponhemicaSaxifraga rosacea subsp. sponhemica
Saxifraga rosacea subsp. sponhemicaSaxifraga rosacea subsp. sponhemica
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica
Fotografováno dne 26. 4. 2008 (PR Tetínské skály).