Syn.: Saxifraga exilis Pollini, Saxifraga tridactylites subsp. eutridactylites Engl. et Irmsch., nom. inval., Saxifraga annua Lapeyr., Tridactylites annua (Lapeyr.) Haw.
České mená: lomikamen roční (Presl 1819, Presl 1846), lomikamen skalní (Sloboda 1852), lomikámen roční (Opiz 1852), lomikámen tříprstý (Dostál 1950), lomikámen trojprstý (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: lomikam třiprstnatý (Reuss 1853), lomikameň triprstý (Dostál 1950), lomikameň trojprstý (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité / lomikameňovité
Saxifraga tridactylites
Rozšírenie: Severná Afrika, západná, stredná, východná a južná Európa na severe po Nórsko, na východe po Ukrajinu a Bielorusko odkiaľ zasahuje na Kaukaz, do severného Iránu a na Blízky východ.
Ekológia: V ČR i SR je ťažisko rozšírenia v pahorkatinách, kde sa vyskytuje pomerne hojne, roztratene až vzácne rastie i v nížinách a podhorských oblastiach. Rastie na výslnných otvorených stanovištiach ako sú skalnaté stepi, skalné štrbiny, piesčiny, múry, okraje ciest a úhory, poslednou dobou však expanduje hlavne na železničných staniciach v koľajiskach. Kvitne od marca do mája.
Opis: Jednoročná, žliazkato chlpatá bylina vysoká 3–15 cm. Byľ priama, zvyčajne okrem súkvetia nerozkonárená, často červenkastá. Listy mäsité, 3–5-laločnaté až dielne i celistvé, prízemné v ružici, v obryse obrátene vajcovité až kopijovité, stopkaté, byľové striedavé, sediace, v obryse elipsovité až obrátene vajcovité. Súkvetím je strapec alebo riedka metlina, kvety drobné, kalich asi 1 mm dlhý, husto žliazkatý, koruna biela, lupienky úzko obrátene vajcovité, 2–3 mm dlhé. Tobolky guľovité, 2,5–4 mm dlhé, semená vajcovité, hnedé, na povrchu bradavičnaté.
Ohrozenie a ochrana: V ČR patrí medzi ohrozené (C3) a zákonom chránené druhy (§2).
Saxifraga tridactylitesSaxifraga tridactylites
Biotop
Foto: 30. 3. a 1. 4. 2007 (Slovensko, Nitra, Zoborská lesostep).