Vskutku unikátní kolekci kultivovaných rostlin můžeme nalézt v Třeboni v areálu Botanického ústavu Akademie věd. Na poměrně nevelké ploše zde v desítkách speciálních bazénů místní odborníci pěstují přes 400 druhů vodních a mokřadních rostlin.
Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni
Sbírka byla založena v roce 1976 pracovníkem ústavu Štěpánem Husákem za účelem možnosti studia vzácnějších druhů. Současnou podobu získala v roce 1997 a podle počtu druhů je v Evropě největší sbírkou svého zaměření. Přitom naprostá většina pěstovaných druhů pochází z České republiky nebo střední Evropy, jen necelá desetina je z jiných končin světa. Úspěšně se zde pěstují rostliny z nejrůznějších substrátů a ekologických podmínek, jako jsou rašeliniště a slatiniště, rákosiny i obnažená rybniční dna či vlhké písčiny. Sbírka rovněž slouží jako genová banka a díky projektu záchranných kultivací může v současnosti poskytnout materiál k případné repatriaci či posílení přírodních populací u třech desítek ohrožených druhů.
Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni
Na malém prostoru tady nalezneme rostlinné skvosty, které bychom u nás ve volné přírodě již jen těžko či dokonce marně hledali. Pěstovat se zde daří také některé naše orchideje i další druhy vyžadující specifické podmínky. Můžeme zde například spatřit veškeré masožravé druhy rostlin našeho území. Zážitek z prohlídky nám vedle nich doplní i celá řada běžných vodních a mokřadních druhů. Kromě vyšších rostlin ovšem sbírka obsahuje také rašeliníky a řasy parožnatky.
Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni
Z kriticky ohrožených druhů České republiky zde potkáme například hvězdničku panonskou (Tripolium pannonicum), housenkovec zduřelý (Beckmannia eruciformis), třtinu pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites), ostřici šlahounovitou (Carex chordorrhiza), růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum), prustku obecnou (Hippuris vulgaris), nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum), obě šídlatky (Isoëtes echinospora, I. lacustris), rdest dlouholistý i rdesnolistý (Potamogeton praelongus, P. polygonifolius), stozrník lnovitý (Radiola linoides), míčovku kulkonosnou (Pilularia globulifera) či drobničku bezkořennou (Wolffia arrhiza).
Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni
Z druhů, které u nás již ve volné přírodě vyhynuly, se zde kultivuje například aldrovandka měchýřkatá (Aldrovanda vesiculosa) či plamének celolistý (Clematis integrifolia).
Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni
Sbírka je otevřená studentům a badatelům, po domluvě rovněž veřejnosti formou krátkých exkursí. Veškeré podrobné informace o této světově významné sbírce – včetně seznamu pěstovaných druhů a druhů nabízených v rámci Index seminum – jsou k nalezení na oficiálních webových stránkách.
Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni
Fotografováno dne 4. 5. 2011.