Syn.: Scabiosa suaveolens Desf. ex. DC., Columbaria canescens (Waldst. et Kit.) J. et C. Presl, Asterocephalus suaveolens (Desf.) Wallr., Asterocephalus canescens (Waldst. et Kit.) Kostel., Asterocephalus virescens Opiz, Asterocephalus waldsteinianum Opiz
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité

Scabiosa canescens

Rozšíření: Především středoevropský druh s ostrůvkovitým areálem, na západě zasahuje do střední Francie, na severu do jižního Švédska, na východ po Polsko až Rumunsko, jižní hranice areálu prochází bývalou Jugoslávií. U nás ve dvou oddělených arelách, v severozápadních, středních a východních Čechách a na jižní a střední Moravě. Těžiště výskytu je v termofytiku, jinde jen výjimečně.

Ekologie: Vyhledává xerotermní travinné porosty na křovinatých stráních, skalách, méně často i v lesích. Preferuje suché minerální půdy na vápnitém či bazickém podkladu. Druh kvete od července do října.

Scabiosa canescens

Popis: Vytrvalé, našedle zelené byliny. Lodyhy přímé nebo krátce vystoupavé, do 65 cm vysoké, nejčastěji jednou až dvakrát větvené, celé hustě přitiskle krátce chlupaté. Listy přízemní růžice za květu většinou zaschlé (často jsou ale již vyvinuty nové růžice), 3–8 cm dlouhé, do 1,5 cm široké s obkopinatou, celokrajnou čepelí, pozvolna přecházející v řapík. Lodyžní listy až 10 cm dlouhé, pravidelně peřenosečné s čárkovitými úkrojky. Strbouly 15–25 cm v průměru, zákrovní listeny vejčitě kopinaté až čárkovité, nejvýš 7, výjimečně 10 mm dlouhé, kratší než květy. Kališní stěny žlutavé nebo světle hnědé, koruny světle modrofialové, zřídka bělavé, růžové nebo červenofialové, vonné. Plodem je nažka.

Ohrožení a ochrana: V ČR je hlaváč šedavý zařazen mezi ohrožené druhy (C3), na Slovensku je veden v kategorii potenciálně zranitelných druhů (NT), chráněn je v Maďarsku.

Poznámka: Z hadců, například v hadcové stepi u Mohelna, jsou známy nápadné nanismy, v extrémních případech i téměř bezlodyžné rostliny.

Scabiosa canescensScabiosa canescens
Scabiosa canescens

Fotografováno dne 22. 7. 2009 (Česko, Čechy, u Bubovic v Českém krasu).