Syn.: Scabiosa ambigua Avé-Lall., Scabiosa columbaria subsp. cinerea (Lapeyr. ex Lam.) Font Quer, Scabiosa pyrenaica auct., non All., Scabiosa leucophylla Borbás
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité
Scabiosa cinerea
Rozšíření: S jistotou se vyskytuje na obou stranách Pyrenejí ve Španělsku i ve Francii, údaje z jihozápadních Alp jsou zřejmě mylné. Dále se k tomuto druhu přiřazují některé typy z Balkánu, a to z Albánie a snad i ze států bývalé Jugoslávie.
Ekologie: Stanovištěm jsou skalnaté a křovinaté svahy, roste na mělkých kamenitých půdách. Lokality leží v nadmořských výškách 900–2000 m.
Popis: Vytrvalá bylina vysoká 30–50 cm, vytváří zkrácené sterilní prýty s listovými růžicemi a prodloužené kvetoucí lodyhy, olistěné obvykle jen v dolní polovině. Listy v růžicích a na bázi kvetoucích lodyh jsou vstřícně uspořádané, jednoduché, kopinaté, hustě pokryté bílými nebo šedavými hvězdovitými chlupy, na okraji vroubkované až zubaté; lodyžní listy jsou většinou lyrovité až peřenosečné. Květenství je koncový strboul, 2–4 cm v průměru; koruna je modrofialová, u okrajových květů o něco delší než u květů ze střední části strboulu; tyčinky jsou 4, semeník je spodní. Nažky jsou asi 3 mm dlouhé, s krátkým blanitým límečkem na vrcholu, kališní štětinky jsou mnohem delší než límeček.
Poznámka: Patří do širšího, velmi komplikovaného okruhu hlaváče fialového (Scabiosa columbaria agg.), do nějž se řadí asi 10 povětšinou jihoevropských, dílem horských taxonů. Někteří badatelé tento druh spojují na úrovni poddruhů i s taxonem Scabiosa hladnikiana Host.
Scabiosa cinerea
Scabiosa cinerea
Scabiosa cinerea
Scabiosa cinerea
Fotografováno dne 16. 9. 2013 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Francie, Jardin botanique alpin du Lautaret).