Syn.: Asterocephalus columbaria Wallr., Asterocephalus hoffmannianus Opiz, Asterocephalus rubellus (Opiz) Opiz, Columbaria rubella Opiz, Columbaria vulgaris J. Presl et C. Presl, Scabiosa rubella Opiz
Česká jména: hlaváč obyčejný (Presl 1819), hlaváč obecný (Opiz 1852), hlaváč fialový (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: hlaváč fialový (Dostál 1950)
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité
Scabiosa columbaria
Rozšíření: Evropa, na severu zasahuje do jižního Švédska a pobaltských států, na západě do Anglie a na Pyrenejský poloostrov, na jihu zasahuje do jižního Španělska, Itálie a Albánie. Východní hranice prochází od severozápadu Bulharska, přes Rumunsko do Běloruska. Dále Kavkaz, pobřeží Malé Asie a severozápad Afriky. Jako tento taxon jsou označovány také rostliny z Arábie, Etiopie i jižní Afriky, jejich identita je však sporná.
U nás roste dosti roztroušeně až vzácně v Čechách (České středohoří, Džbán, Český kras, Sušicko-horažďovické a Strakonické vápence, pahorkatiny obklopující východní Polabí) a na severozápadní Moravě.
Ekologie: Křovinaté stráně, světlé háje, sutě, zastíněné skalnaté svahy, lesní lemy. Na skeletovitých, živinami bohatých půdách, převážně na bazickém podkladu.
Popis: Vytrvalá nebo dvouletá bylina. Lodyha přímá nebo na bázi vystoupavá, zpravidla 40–90 cm vysoká, nejčastěji 1–3× větvená, na dolních a středních internodiích lysá nebo jen řídce chlupatá. Listy v přízemní růžici kopisťovité, až 10 cm dlouhé, 1,5 cm široké a na okraji nejčastěji vroubkované. Lodyžní listy v obrysu vejčité až eliptické, nejčastěji 2× peřenosečné v 2–6 mm široké úkrojky, které jsou na žilkách rubu krátce chlupaté. Strbouly 2–3 cm v průměru, zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, nejčastěji 5–11 mm dlouhé. Kališní štětiny hnědočerné, při bázi tenké, koruna růžová až modročervená, nevonná. Nažky 2,5–3,5 mm dlouhé.
Ohrožení a ochrana: V ČR je zařazen mezi ohrožené druhy (C3).
Scabiosa columbaria
Scabiosa columbaria
Scabiosa columbaria
Scabiosa columbaria
Fotografovali Naděžda Gutzerová a Topi Pigula, dne 3. 9. 2011 (PP Chrašická stráň).