Syn.: Asterocephalus crenatus (Cirillo) Spreng., Columbaria crenata C. Presl ex Steud., nom. inval., Lomelosia crenata (Cirillo) Greuter et Burdet, Trochocephalus crenatus (Cirillo) Á. Löve et D. Löve
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité
Scabiosa crenata
Rozšíření: Mediteránní druh, vyskytuje se převážně v horách. V Itálii roste na poloostrově v centrálních a jižních Apeninách, také na Capri a na Sicílii, dále je znám z Řecka, Albánie a Černé Hory. Mimo Evropu roste ještě v horách v severovýchodním Alžírsku.
Ekologie: Roste v travinobylinné vegetaci na výslunných stanovištích, na mělkých kamenitých půdách, převážně na vápencovém podkladu. Lokality leží v nadmořské výšce 100–1900 m.
Scabiosa crenata
Popis: Nízký, polštářovitě rostoucí polokeřík, vysoký 15–25(–40) cm; dolní části větviček jsou bohatě větvené a dřevnatí, na vrcholu nesou růžicovitě uspořádané listy; kvetoucí stonky jsou přímé, nevětvené. Listy jsou vstřícné, v obrysu kopisťovité až vejčité, lyrovité nebo 1–2krát peřenosečné, 2–4 cm dlouhé, lysé nebo s různou intenzitou chlupaté, s úkrojky asi 1 mm širokými. Květenství je koncový strboul o průměru asi 3 cm, listeny zákrovu jsou vejčité, řidčeji zpeřené, asi 4 mm dlouhé; kalich je přeměněn na 5 štětin dlouhých 4–6 mm; koruna je 5četná, nálevkovitá, u vnějších květů paprskující, až 1,4 cm dlouhá, růžovofialová; tyčinky jsou 4; semeník je spodní. Plodem je nažka, na vrcholu s blanitým límečkem 1,2–2,5 mm dlouhým a vytrvalými kališními štětinami.
Poznámka: V jednotlivých horských oblastech jsou izolované populace s určitým souborem znaků, na jejichž základě jsou některými badateli rozlišovány vnitrodruhové taxony. Jejich vztah ale není dosud plně objasněn.
Scabiosa crenata
Scabiosa crenata
Scabiosa crenata
Scabiosa crenata
Scabiosa crenata
Scabiosa crenata
Fotografováno dne 23. 9. 2016 (Itálie, Sicílie, Polizzi Generosa, Vallone Madonna degli Angeli).