Syn.: Lomelosia prolifera (L.) Greuter et Burdet
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité
Scabiosa prolifera
Rozšíření: Druh východního Středozemí, výhradně jeho asijské části – jihovýchodní Turecko, Kypr, Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael a egyptský Sinajský poloostrov.
Ekologie: Roste na travnatých i křovinatých stráních, pastvinách, ve stepích, při okraji polí a cest, na rumištích a úhorech, většinou na vápenci.
Scabiosa prolifera
Popis: Jednoletá bylina (terofyt), 20–30 cm vysoká, jemně chlupatá, lodyha je přímá, vždy pod květem rozvětvená, na této další části lodyhy vyrůstá opět následný květ. Listy jsou vstřícné, kopinaté až obkopinaté, celistvé, s okraji většinou zvlněnými. Květy jsou 5četné, okrajové paprskující, ve strboulech o průměru 3–4 cm, jsou bělavé až bledě žluté, vykvétají od února do dubna. Plodem je válcovitá nažka s blanitým lemem.
Scabiosa proliferaScabiosa prolifera
Scabiosa prolifera
Fotografováno dne 31. 3. 2010 (Kypr, pastviny východně od Asprokremmos Dam).