Syn.: Acularia australis (L.) Raf., Chaerophyllum australe (L.) Crantz, Myrrhis australis (L.) All., Scandix falcata Londes, nom. illeg., Scandix pontica Stankov, Wylia australis (L.) Hoffm.
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Scandix australis
Rozšíření: Roste ve Středozemí, v Evropě se vyskytuje od Portugalska po Bulharsko a Rumunsko, také na Krymu a na většině ostrovů. V severní Africe roste od Maroka po Libyi, v Asii od Turecka po Izrael a Ázerbájdžán; východní hranice areálu je ale – vzhledem k problematické taxonomii tamějších rostlin – nejasná. V Německu a v Srbsku byly nalezeny zavlečené rostliny.
Ekologie: Roste na suchých pastvinách, v kamenitých trávnících, na světlinách v mediteránních křovinách i na úhorech. Vystupuje až do nadmořské výšky 1600 m.
Scandix australis
Popis: Jednoletá bylina s lodyhou přímou nebo poléhavou, 10–30 cm vysokou, do různé míry chlupatou, řidčeji olysalou. Listy jsou střídavé, dolní jsou 2–3krát peřenosečné, s čárkovitými úkrojky posledního řádu, obvykle odstále chlupaté; vyšší lodyžní listy jsou podobné. Květenství je chudý okolík s 1–3(–4) paprsky; obal chybí; listenů obalíčku je 3–5, vejčitých, 4–8 mm dlouhých, 2klaných nebo jednoduchých, blanitě lemovaných; v okolíčcích je 4–15 květů; kalich je obvykle nezřetelný; vnější korunní lístky jsou 0,3–1,4 mm dlouhé, bílé, na vrcholu uťaté nebo vykrojené, vnitřní jsou 0,3–0,7 mm dlouhé. Plody jsou válcovité dvounažky 20–35 mm dlouhé, karpofor je většinou rozeklaný v horní polovině.
Záměny: Od podobné vochlice hřebenité (Scandix pecten-veneris) se kvetoucí rostliny zřetelně odlišují uťatými až vykrojenými korunními lístky.
Poznámka: V areálu se rozlišuje několik poddruhů, které se liší délkou plodů i oděním. Představené rostliny zřejmě odpovídají poddruhu nominátnímu.
Scandix australis
Scandix australis
Scandix australis
Fotografoval Mário Duchoň, dne 27. 3. 2012 (Maroko, Vysoký Atlas).