Syn.: Didymopanax rugosus N. E. Br., Schefflera chimantensis var. rugosifolia (Maguire, Steyerm. et Frodin) Frodin, Schefflera rugosifolia Maguire, Steyerm. et Frodin
Čeleď: Araliaceae Juss. – aralkovité
Schefflera chimantensis subsp. rugosifolia
Rozšíření: Druh Schefflera chimantensis byl popsán z venezuelského horského masivu Chimantá v Guyanské vysočině, naproti tomu druh Didymopanax rugosus, dnes klasifikovaný jako Schefflera chimantensis subsp. rugosifolia, z venezuelské hory Roraima (na našich snímcích). Na dalším nedalekém masivu Auyán tepui byl rozpoznán ještě taxon Schefflera chimantensis subsp. multiramosa.
Ekologie: Roste na svazích a ve vrcholových částech tepui, na stanovištích skalnatých, vlhkých, v nadmořských výškách zhruba od 2100 do 2800 m.
Schefflera chimantensis subsp. rugosifolia
Popis: Nižší keř. Listy jsou řapíkaté, obvykle 3četné (u roraimských rostlin jsou většinou trojčetné, u dalšího evidovaného taxonu S. chimantensis subsp. rugosifolia var. iluensis ze sousedního Ilú tepui však obvykle 4–5četné), eliptické až podlouhle eliptické, terminální lístek je až 12 cm dlouhý a až 7 cm široký, postranní lístky jsou asi 10 cm dlouhé a 7 cm široké, všechny kožovité, tuhé, na líci lysé, na rubu plstnaté. Květenství je okoličnaté, se 6–8 paprsky, stopky jsou nažloutle plstnaté, jednotlivé květy jsou velmi drobné, 5četné; kalich s 5 špičatými cípy, korunní lístky jsou vejčité, špičaté, lysé; tyčinek je 5, nejsou delší než korunní lístky. Plody jsou skoro kulovité peckovice.
Poznámka: Z vrcholové části hory Roraima byla popsána i Schefflera dissidens s listy 4–6četnými, v oblasti Roraima–Ilú tepui se vyskytuje i druh Schefflera umbellata s listy 6–8četnými.
Schefflera chimantensis subsp. rugosifolia
Schefflera chimantensis subsp. rugosifolia
Schefflera chimantensis subsp. rugosifolia
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 25. 1. 2016 (Venezuela, Roraima).