Syn.: Papillaria palustris (L.) Dulac
Čeleď: Scheuchzeriaceae – blatnicovité

Scheuchzeria palustris

Rozšíření: Severský holarktický druh. Souvislý eurasijský areál zasahuje od Kamčatky a Sachalinu do východní Evropy. Dále na západ jsou výskyty spíše jen izolované. Severní hranice disjunktního evropského areálu vede od poloostrova Kola, přes Tromsø v Norsku, do Skotska. Ojediněle na Islandu. Jižní hranice vede od středního Povolží přes Ukrajinu, Karpaty, severní Balkán, jižně od Alp, po střední Pyreneje. V ČR na rašeliništích pohraničních hor. Několik desítek lokalit na Šumavě, v Krušných horách na třech lokalitách u Přebuze, v Jizerských horách nejbohatší populace jsou Na Čihadle a na Rašeliništi Jizerky. V Krkonoších na Černohorském a Pančickém rašeliništi, v Hrubém Jeseníku na Rejvízu (Malé jezírko) a na Velkém Jezerníku. Vertikální rozmezí v ČR 700–1400 m n. m. Glaciální relikt.

Ekologie: Rostlina silně kyselých, oligotrofních až mezotrofních, na živiny značně chudých mokřadů, převážně rašeliništního charakteru. Nejčastěji na místech stále či občas zaplavovaných, v zarůstajících jezírkách a vrchovištních šlencích. Charakteristický druh asociace Drepanoclado fluitantis-Caricetum a Scheuchzerio-Sphagnetum cuspidati svazu Leuko-Scheuchzerion palustris. Roste i ve společenstvech rašelinných luk svazu Caricion fuscae (pod Tatrami). Kvete od května do srpna.

Scheuchzeria palustris

Popis: Vytrvalá, jednodomá bylina (geofyt) se šikmým oddenkem pokrytým pochvami odumřelých listů a tvořícím až 50 cm dlouhé výběžky. Lodyha přímá, nevětvená, 10–20 cm vysoká, listnatá. Listy na bázi nahloučené, někdy až 40 cm dlouhé, na stonku kratší, střídavé, jednoduché, přisedlé, žlábkovité, polooblé, s listovými pochvami. Čepele listů jsou celistvé, jehlovité až čárkovité, žilnatina souběžná. Květenství tvoří řídký, 3–10květý hrozen. Květy na přímých stopkách, pravidelné, podepřené listeny. Okvětí je složeno ze 6 protáhle vejčitých lístků (P 3+3) 2,5–3 mm dlouhých, žlutozelené barvy. Tyčinky volné (A 3+3), gyneceum je složeno ze 6 nebo 3 plodolistů. Plodem jsou šikmo vejčité, asi 5 mm dlouhé měchýřky se 2 semeny.

Ohrožení a ochrana: Scheuchzeria palustris je řazena mezi kriticky ohrožené druhy (C1b), ve stejné kategorii je chráněna i zákonem (§1). Stejné ohrožení i zákonná ochrana je u druhu potvrzena také na Slovensku (EN/§).

Poznámka: Čeleď Scheuchzeriaceae je velmi starou monotypickou čeledí.

Scheuchzeriaceae
Scheuchzeria palustrisScheuchzeria palustris
Scheuchzeria palustris

Fotografovali Gabriela Leugnerová, dne 22. 7. 2007 (Česko, Čechy, Rašeliniště Jizerky); Daniel Dítě, dne 24. 6. 2005 (Slovensko, Slepé pleso).