Scheuchzeriaceae
POPIS:
Vytrvalé mokřadní byliny s tlustým plazivým oddenkem a olistěným stonkem. V kořeni v dřevní části jsou cévy přítomny, ve stonku chybějí.
Listy jsou střídavé, dvouřadě uspořádané, trávovité, přisedlé, pochvaté; pochvy mají volné okraje a na vrcholu zřetelná ouška; oblé až polooblé čepele jsou celokrajné, se souběžnou žilnatinou. Palisty chybějí.
Květy jsou uspořádány v hroznovitém květenství; květní stopky vyrůstají v paždí listenů, připomínajících listy. Květy jsou oboupohlavné, cyklické, pravidelné, stavěné podle čísla 3; květní obaly tvoří 2 kruhy volných okvětních lístků (3+3), jsou nepříliš nápadné, zelenavé nebo žlutavé. Andreceum tvoří 6 volných tyčinek (3+3); nitky jsou krátké. Gyneceum čítá 3 nebo 6 plodolistů, na bázi zčásti srostlých; semeník je svrchní, na bázi trojpouzdrý nebo šestipouzdrý, placenta je marginální nebo bazální; plodolisty jsou na vrcholku nedokonale srostlé; blizny jsou přisedlé. V plodolistu jsou většinou 2 anatropní vajíčka, méně často je jich až 5.
Plody jsou suché a pukavé, typu měchýřek. Semena postrádají endosperm, embryo je dobře diferencováno, s 1 dělohou.
Rostliny obsahují kyanogenní látky glykosidické povahy (triglochinin), alkaloidy a saponiny chybějí.
Scheuchzeriaceae
Scheuchzeriaceae
ROZŠÍŘENÍ:
Do čeledi se řadí jediný rod, Scheuchzeria, rozšířený v chladné a temperátní části Holarctis. Do něj náleží zřejmě pouze jediný druh, Scheuchzeria palustris s 2 málo odlišnými poddruhy (resp. varietami), z nichž nominátní se vyskytuje v Evropě a severní Asii, druhý (Scheuchzeria palustris subsp. americana) v Severní Americe. Někteří badatelé hodnotí oba taxony jako samostatné druhy, jiní naopak geograficky podmíněnou variabilitu kvantitativního charakteru vůbec neuznávají. Na jižních okrajích areálu představuje významný relikt z chladnějších období; ve střední Evropě byla zjištěna řada subrecentních lokalit, které zanikly v důsledku klimatických změn v posledních stoletích.

EKOLOGIE:
Květy jsou protogynické a jsou opylovány větrem. Rostliny dávají přednost zamechovaným, velmi vlhkým stanovištím, jejich oddenek je přizpůsoben k prorůstání polštáři rašeliníků.

PŘÍBUZNOST:
Čeleď je součástí jednoděložných rostlin, patří do řádu Alismales. Blízce příbuzné jsou Juncaginaceae, jejíž zástupci mají listy v přízemní růžici, zatímco stvol je bezlistý, a plodolisty s jediným vajíčkem. Jinou evolučně blízkou čeledí jsou Aponogetonaceae.
Scheuchzeriaceae
Scheuchzeriaceae