Syn.: Duvaua latifolia Gillies ex Lindl., Lithraea molle Gay, Mauria schickendantzii Hieron. et H. Lorentz ex Engl.
Česká jména: pepřovec (Mareček 2001)
Čeleď: Anacardiaceae Lindl. – ledvinovníkovité
Schinus latifolius
Rozšíření: Středochilský endemit, vyskytuje se pouze ve střední části země v provinciích Coquimbo, Valparaíso, Santiago, O’Higgins a Maule.
Ekologie: Typická dřevina středochilské analogie mediteránní vegetace. Roste na slunných nebo polostinných stanovištích na dobře propustných půdách v nižších a středních polohách. Ve vegetaci velmi často provází druh Peumus boldus.
Popis: Stálezelený jednodomý keř nebo malý stromek s bohatě větvenou korunou, vysoký 2–4 m; borka je tmavohnědá, posléze šupinovitě odlupčivá. Listy jsou střídavé; řapík je 3–7 mm dlouhý, lysý; čepel je vejčitá až kopinatá, 3–5 cm dlouhá a 1–2,5 cm široká, kožovitá, lysá, na líci tmavozelená a lesklá, na rubu světlejší, na bázi klínovitá až uťatá, na okraji nápadně nepravidelně chobotnatě zubatá a zvlněná, na vrcholu tupá až tupě špičatá. Květenství jsou husté úžlabní nebo koncové hrozny 0,7–3 cm dlouhé, s chlupatým vřetenem; květní stopky jsou 2–3 mm dlouhé, chlupaté; květy jsou 4–5četné; samčí květy mají kališní lístky trojúhelníkovité, 0,8–1 mm dlouhé, lysé, na okraji brvité, na vrcholu tupé; korunní lístky vejčité, 1,8–2,5 mm dlouhé, žlutozelené; tyčinek je 8–10 ve 2 kruzích; samičí květy mají kalich stejný jako květy samčí; korunní lístky jsou podobně velké, ale bílé, semeník je svrchní. Plodem je kulovitá peckovice o průměru 3–5 mm, za zralosti fialová, posléze černající.
Využití: Rostlina obsahuje silice, které mají insekticidní účinek.
Poznámka: Rod Schinus, do nějž se řadí kolem 30 druhů, je zastoupen ve flóře Jižní Ameriky; některé druhy jsou pěstovány po celém světě. V Chile se vyskytuje celkem 12 druhů.
Schinus latifolius
Schinus latifolius
Schinus latifolius
Fotografováno dne 22. 4. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).