Syn.: Scirpus supinus L., Isolepis supina (L.) R. Br., Schoenoplectus melanospermus (C. A. Mey.) Grossh., Scirpus melanospermus C. A. Mey. in Mém.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Schoenoplectus supinus
Rozšírenie: V užšom taxonomickom chápaní sa jedná o druh eurázijský zasahujúci do severnej Afriky a na Madagaskar. V širšom chápaní je to druh kozmopolitný, chýba len v Južnej Amerike. V Európe je najčastejší v Stredomorí odkiaľ zasahuje aj do strednej a východnej Európy. Na Slovensku rastie na Podunajskej nížine v okolí Nových Zámkov a pri Chľabe (v minulosti aj v okolí Pezinka) a na viacerých lokalitách na Východoslovenskej nížine. V Českej republike rástol iba v oblasti stredných Čiech (Veltruby, Úžice), teraz vyhynutý.
Ekológia: Rastie na bahnitých dnách, náplavoch, obnažených brehoch, vlhkých úhoroch a poliach a na poľných cestách. Výskyt na lokalitách je veľmi nepravidelný a závisí od obdobia zaplavenia a ústupu vody. Kvitne od júna do augusta.
Schoenoplectus supinus
Opis: Trsnatá jednoročná rastlina s výškou 5–30 cm. Byle v priemere asi 1–2 mm hrubé, ryhované, oblé až oblo trojhranné, zelené až sivozelené. Listové pošvy do 6 cm dlhé, na byli po 2–3, jazýček ca 1 mm dlhý, listy redukované, dolné v tvare hrotu, horné asi do 5 cm dlhé. Súkvetím je krážeľ v priemere asi 7–20 mm veľký, je tvorený asi 1–15 kláskami. Klásky 5–12 mm dlhé, vajcovité, plevy šupinovité, 2–4 mm dlhé, člnkovité, hnedé až hnedočervené. Okvetie redukované, lístky 4–4, podlhovasté, kratšie než plod, tyčinky 3, peľnice 0,5–0,7 mm dlhé, blizny 3. Plodom je drobná, čiernohnedá, pozdĺžne ryhovaná, široko obrátene vajcovitá nažka, dlhá asi 2 mm.
Ohrozenie a ochrana: V ČR vyhynutý (A1). Na Slovensku patrí medzi zraniteľné (VU) a zákonom chránené druhy.
Schoenoplectus supinusSchoenoplectus supinus
Schoenoplectus supinus
Foto: september 2007 (Slovensko, Chľaba).