Čeleď: Asparagaceae Juss. – chřestovité

Scilla bifolia var. bohemica

Rozšíření: Stenoendemit Čech, byl popsán teprve v roce 2009 z oblasti ležící východně od Kolína (Kobylnice). Celkový areál nominátního poddruhu Scilla bifolia subsp. bifolia se rozpadá do několika morfologicky poněkud odlišných populací, které jsou v současnosti klasifikovány jako variety. Takže S. b. var. bifolia najdeme v Alpách, var. drunensis se objevuje na Moravě, představovaná varieta pochází z východu středních Čech.

Ekologie: Roste v reliktech lužních lesů a v doprovodné křovinaté vegetaci.

Scilla bifolia var. bohemica
Scilla bifolia var. bohemica

Popis: Od nominátní variety ladoňky dvoulisté (Scilla bifolia), ale i od moravské variety S. b. var. drunensis se odlišuje světlejšími okvětními lístky i světlejšími semeny, obvykle má také zelené nebo pouze slabě červeně naběhlé květní stvoly.

Ohrožení a ochrana: Český Červený seznam (2012) řadí varietu Scilla bifolia var. bohemica k taxonům kriticky ohroženým (C1r), podle zákona je celý komplex ladoňky dvoulisté chráněn jako silně ohrožený (§2).

Scilla bifolia var. bohemica
Scilla bifolia var. bohemicaScilla bifolia var. bohemica
Scilla bifolia var. bohemicaScilla bifolia var. bohemica
Scilla bifolia var. bohemica
Scilla bifolia var. bohemica

Fotografováno dne 31. 3. 2019 (Česko, Čechy, Poděbradské Polabí, Na Hornické).