Syn.: Scilla bifolia L. subsp. vindobonensis Speta
Čeleď: Asparagaceae Juss. – chřestovité; Hyacinthaceae Batsch – hyacintovité
Scilla vindobonensis
Rozšíření: Panonský druh vázaný na lužní lesy aluvia Dunaje a jeho přítoků (Dolní Rakousko, Maďarsko, Slovensko, izolovaně také v Srbsku a Bulharsku) s přesahem do přilehlých území, severní hranice dosahuje v aluviu Labe u Drážďan. U nás roztroušeně až vzácně, v Čechách především v dolním Poohří, v Polabí a v Českém Středohoří, na jižní Moravě v lužních lesích v Podyjí a Pomoraví, v Bílých Karpatech podél středního toku Veličky, další jednotlivé lokality až na sever po Šternberk, na Slovensku především v Podunajské nížině, několik lokalit v povodí Váhu, Nitry a Žitavy.
Ekologie: Teplomilný druh, roste v lužních lesích, v nivách řek a potoků, přesahuje i do vlhčích habřin a dubohabřin, objevuje se v pásmu od nížin do pahorkatin.
Popis: Vytrvalá cibulnatá bylina, 5–20 cm vysoká, lodyha zpravidla červenofialově zbarvená, stejně jako okraje listových pochev, listy většinou 2, s 2–3 mm dlouhou kápovitou špičkou, v době květu žlábkovité, květenství při rozkvětu jednostranné, okvětní lístky 7–9 mm dlouhé, oboustranně dvoubarevné, na líci fialově modré, při bázi s asi 1 mm dlouhou bílou, ostře ohraničenou skvrnkou, na rubu zelenavě až bělavě modré, poupata zelenavá nebo bělavá, kvete již v časném předjaří od března do dubna. Plodem je tobolka, při dozrávání relativně velká a nafouklá, temně zeleně zbarvená, často nafialovělá, zralá semena žlutobílá, po uschnutí slámově žlutá až světle hnědá.
Scilla vindobonensisScilla vindobonensis
Poznámka: Scilla vindobonensis jako druh z komplexu ladoňky dvoulisté (Scilla bifolia) byl v minulosti uváděn jen jako její poddruh, kromě nominátní subspecie se ještě vyskytuje v jižním Maďarsku subsp. borhidiana.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je Scilla vindobonensis zařazena k ohroženým druhům naší květeny (C3), jako silně ohrožený druh je chráněna podle zákona (§2). Na Slovensku patří ke zranitelným druhům, také zde je chráněna zákonem (VU/§).
Scilla vindobonensis
Fotografováno dne 25. 2. 2007 (Hornomoravský úval – 21b, okraj dubohabřiny v lesním komplexu Obora, Drahlov u Kroměříže).