Syn.: Taphrogiton radicans (Schkuhr) Montandon, Cyperus radicans (Schkuhr) Missbach et E. H. L. Krause, Nemocharis radicans (Schkuhr) Burl.
České mená: skřípina kořenující (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: škripina koreňujúca (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Scirpus radicans
Rozšírenie: Eurosibírsky druh s rozsiahlym, vo veľkej časti diskjunktívnym areálom. V Európe má ťažisko výskytu v strede kontinentu (južné Nemecko, Česko, Rakúsko, Slovensko, Poľsko), odkiaľ pokračuje na východ cez sever Ukrajiny, Bielorusko a Pobaltské republiky do európskej časti Ruska. Okrem toho sa izolovane vyskytuje v južnom Nórsku a Švédsku, v Chorvátsku, Taliansku a rumunskej Transylvánii. Ďalšia časť areálu sa rozprestiera od Uralu na východ – západná a východná Sibír až po Kórejský polostrov a Japonsko. Výskyt v Ázii je len roztrúsený s veľkými vzdialenosťami medzi jednotlivými malými oblasťami, v ktorých druh rastie.
V Českej republike je udávaný vzácne roztrúsený výskyt, viac lokalít je napríklad v juhočeských panvách. V SR sa podľa literatúry tiež vyskytuje roztrúsene na celom území od nížin do podhoria, aktuálne rozšírenie druhu nie je vôbec známe.
Ekológia: Rastie na brehoch riek a vodných nádrží, v trstinách, v jamách a priekopách, aj na obnažovaných dnách rybníkov. Vyhľadáva mokré, priepustné, výživné, humózne, bahnité alebo piesčité pôdy od nížin do podhoria. Často osídľuje sekundárne biotopy. Kvitne od mája do júla.
Scirpus radicans
Opis: Trváca, husto trsnatá rastlina vysoká 50–100 cm s nadzemnými, na koncoch zakoreňujúcimi výhonkami. Byle ostro 3-hranné, priame, jednotlivé. Listy ploché, kýlnaté, na okraji drsné, do 2 cm široké. Krážeľ riedky, klásky zväčša jednotlivé na konci konárikov krážeľa, podlhovasto kopijovité (3–)5–8 mm dlhé, končisté, plevy bez osti, tupé, okvetné štetinky ± hladké, 2–3× dlhšie ako nažka, krivolaké.
Ohrozenie a ochrana: Škripina koreňujúca je zrejme relatívne vzácny druh, ktorého aktuálne rozšírenie na Slovensku nie je známe. V ČR ohrozený druh (C3), na Slovensku tiež (EN). Ani v ČR ani SR nie je zákonom chráneným druhom.
Poznámka: Prehliadaný druh, ktorému by mala byť venovaná zvýšená pozornosť.
Scirpus radicans
Scirpus radicansScirpus radicans
Scirpus radicans
Foto: 28. 7. 2011 (Daniel Dítě: Slovensko, Záhorská nížina) a 8. 7. 2008 (Jan Prančl: Třeboňsko, Stará Hlína, rybník Nový Vdovec).