Syn.: Podospermum canum C. A. Meyer, Podospermum jacquinianum Koch, Podospermum heterophyllum Schur, Arachnospermum canum (C. A. Meyer) Domin – hadí mordec šedý
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Scorzonera cana
Rozšíření: Vyskytuje se souvisle v jihovýchodní Evropě a Panonské nížině, od Řecka a Bulharska po jižní Moravu. Izolované výskyty byly zaznamenány v České kotlině, Itálii, na Sicílii, na Krymu a na Kavkazu. U nás dříve dosti hojně na jižní a střední Moravě, vzácně ve středních a severozápadních Čechách, pouze v planárním a kolinním stupni. V současné době je v Čechách považován za vyhynulý, na Moravě dosud dosti roztroušeně.
Ekologie: Roste v suchých trávnících, na mezích, často na mírně zasolených loukách a pastvinách i na ruderálních stanovištích. Vyhledává vysýchavé nebo suché půdy na bazických podkladech. Druh kvete od června do srpna.
Scorzonera cana
Popis: Vytrvalá, 10–50 cm vysoká, téměř lysá bylina. Oddenek je krátce válcovitý, vícehlavý, téměř bez kořenů, vytvářející kromě květonosných i sterilní listové výhony. Lodyhy obvykle 2–5, přímé nebo krátce vystoupavé, podélně rýhované, řídce přibližně od poloviny větvené. Listy nápadně peřenosečné v čárkovité úkrojky, lysé, zelené nebo šedozelené. Přízemní listy ve volné růžici četné, řapíkaté, s čepelí v obrysu obkopinatou až podlouhlou, peřenosečnou s četnými čárkovitými celokrajnými úkrojky, koncový úkrojek nápadně větší. Lodyžní listy přisedlé, podobné jako přízemní, avšak s úkrojky ještě užšími. Úbory 20–30 mm v průměru, světle žluté, v počtu 1–3(–5), jednotlivé na konci dlouhých, rýhovaných větví. Zákrov 12–25 mm dlouhý, zákrovní listeny střechovitě se kryjící, všechny bylinné, špičaté, na vrcholu často načervenalé až hnědočervené. Jazykovité květy s ligulou 1,5–2krát delší než zákrov, na líci světle žlutou, na rubu na celé ploše načervenalou. Nažky podlouhlé, 8–11 mm dlouhé, lysé, chmýr obvykle delší než nažka.
Ohrožení a ochrana: V ČR je hadí mord šedý zařazen mezi ohrožené druhy (C3), na Slovensku je pod jménem Podospermum canum veden taktéž v kategorii druhů potenciálně ohrožených (NT).
Scorzonera canaScorzonera cana
Scorzonera canaScorzonera cana
Fotografováno ve dnech 24. 5. 2008 (u Milotic) a 6. 6. 2009 (u Moravského Krumlova).