Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Scorzonera eriophora
Rozšíření: Endemit Turecka. Těžiště areálu leží v západní a centrální části Anatolie.
Ekologie: Vyskytuje se ve stepní vegetaci, místy roste v řídkých borových lesích, nejčastěji na vápnitých podkladech; provází nadmořské výšky 500–1900 m.
Scorzonera eriophora
Popis: Vytrvalá bylina dorůstající výšky 15–40 cm; lodyha přímá, olistěná, někdy chudě větvená, dlouze vlnatě chlupatá. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, úzce kopinaté, 10–30 cm dlouhé a 1,2–3,5 cm široké, celé vlnatě chlupaté, celokrajné. Úbory bývají na lodyze 1(–4), jsou 1,5–3,5 cm dlouhé; vnitřní zákrovní listeny 2–3,5 cm dlouhé; květy žluté. Nažky jsou válcovité, asi 1 cm dlouhé, žebernaté, hustě vlnaté, chmýr je špinavě bílý, péřitý.
Scorzonera eriophoraScorzonera eriophora
Scorzonera eriophora
Scorzonera eriophora
Fotografovali Vít Grulich a Mário Duchoň, dne 18. 5. 2011 (Turecko, Kappadokie, Göreme, údolí Zemi).