Syn.: Scorzonera plantaginea Gaudin
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Scorzonera humilis
Rozšíření: Evropský druh, roste od severního Portugalska přes Francii, Rakousko, Maďarsko a Rumunsko dále na východ až po povodí Dviny a Volhy. Na jih nejdále do střední Itálie, na sever do jižního Norska a středního Švédska. U nás téměř po celém území, avšak nepravidelně. Nejhojnější je v mezofytiku, zasahuje ale i do termofytika a nižších částí oreofytika, kde vzácně vystupuje až do karů do výšek kolem 1250 m n. m. Hojnější je zejména v jižních a jihozápadních Čechách, v Železných horách a Jihlavských a Žďárských vrších, naopak v nejsušších oblastech téměř neroste.
Ekologie: Roste na vlhčích loukách a pastvinách, mezích, méně často ve světlých listnatých lesích, vzácně vystupuje až do karů. Preferuje minerálně bohatší, zpravidla nevápenné, vlhké, písčitohlinité půdy s neutrální reakcí. Vyhledává výslunná až polostinná stanoviště. Druh kvete od května do července.
Scorzonera humilis
Popis: Vytrvalé sytě zelené byliny s vertikálním tlustým kořenem a krátkým oddenkem. Lodyha nejčastěji jedna, přímá, 5–50 cm dlouhá, jednoduchá nebo chudě větvená, na bázi a pod úbory často vlnatá. Přízemní a dolní lodyžní listy ploché, obvejčité, obkopinaté až čárkovitě obkopinaté, 5–30 cm dlouhé a 0,5–5,0 cm široké, špičaté, celokrajné, na bázi zúžené ve zřetelný řapík, v mládí vlnaté, brzy olysávající, střední a horní lodyžní listy šupinovité. Úbory asi 4 cm v průměru, dlouze stopkaté, v počtu 1–3, zákrov vejcovitý až zvonkovitý, 15–30 mm dlouhý, v mládí pavučinatý, vnější zákrovní listeny vejčité, vnitřní čárkovitě kopinaté. Liguly jazykovitých květů 1,5–2krát delší než zákrov, citronově žluté, řidčeji bělavé, na vnější straně červenavé nebo hnědavé. Plodem je válcovitá nažka s chmýrem.
Ohrožení a ochrana: Druh v souvislosti s velkoplošnými destrukcemi vhodných stanovišť a se zánikem extenzivního lučního hospodářství v posledních letech ustoupil, proto je u nás zařazen mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost (C4a). Na Slovensku patří k potenciálně ohroženým druhům (NT). Zákonem chráněn je v Německu.
Scorzonera humilisScorzonera humilis
Fotografovali Dagmar Kohoutová a Tomáš Mrázek, ve dnech 5. 5. 2007 (Šumava, Javorník) a 8. 5. 2007 (PR Andělské schody).