Syn.: Scorzonera humilis subsp. parviflora (Jacq.) H. J. Coste
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Scorzonera parviflora

Scorzonera parviflora

Rozšíření: Střední a jižní Evropa, východní Středozemí, Kavkaz, Ukrajina, západní Sibiř, Střední Asie, Mongolsko, Čína. U nás se dříve vyskytoval například na Poděbradsku, Litoměřicku a Mostecku, v současnosti se objevuje velice vzácně v severozápadních Čechách (podle některých zdrojů však zde již nezvěstný) a na jediné lokalitě jihomoravské – na mnoha lokalitách zcela vymizel.
Ekologie: Roste na poloslaných a slanistých loukách, ve slanistých bažinách a na slaných mokrých pastvinách, na půdách bazických, jílovitých, slabě zasolených, v pásmu od nížin po pahorkatiny.
Popis: Vytrvalá bylina, 10–50 cm vysoká, lodyha přímá, chudě větvená, lysá, dole olistěná, výše na lodyze jen se šupinovitými listeny, vnější jazykovité květy převyšují zákrov nejvýše o polovinu, úbory se otevírají jen za plného slunečního svitu.
Ohrožení a ochrana: Hadí mord maloúborný patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§1). Stejně je druh hodnocen na Slovensku (CR/§). Zákonná ochrana mu přísluší i ve Francii a na Slovensku.
Scorzonera parvifloraScorzonera parviflora
Fotografováno dne 25.7. 2004 (Podyjí, Sedlec).