Syn.: Scorzonera purpurea subsp. rosea (Waldst. et Kit.) Nyman
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Scorzonera rosea
Rozšíření: Východoeuralpidský druh, rozšířený od Apenin a Východních Alp (severní Itálie, Slovinsko a Rakousko) po Balkánský poloostrov (Chorvatsko, Černá Hora, Srbsko, Makedonie a západní Bulharsko) a Východní Karpaty (Rumunsko, Zakarpatská Ukrajina, Bieszczady v Polsku a Bukovské vrchy na Slovensku). V ČR se nevyskytuje.
Ekologie: Roste na horských loukách a pastvinách, v horských nivách a na lesních okrajích. Vyhledává spíše vlhčí půdy s mírně kyselou až neutrální reakcí. Kvete od června do srpna.
Biotop
Popis: Vytrvalá, 20–50 cm vysoká bylina. Lodyha je přímá nebo vystoupavá, jen dole olistěná. Listy jsou ploché, nekýlnaté, čárkovitě kopinaté, 10–30 × 3–7 mm. Úbory jsou jednotlivé, mají až 5 cm v průměru, květy jsou barvy růžové. Plodem je žebernatá nažka s pernatým chmýrem.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku kriticky ohrožený a velmi vzácný druh, chráněný zákonem. Vyskytuje se zde na hranici areálu, nalezen byl pouze na několika lokalitách v Bukovských vrších, populace jsou málopočetné. Lokality spadají pod územní ochranu Národního parku Poloniny.
Poznámka: Významný východokarpatský migrant ve flóře Slovenska.
Scorzonera roseaScorzonera rosea
Scorzonera roseaScorzonera rosea
Fotografováno dne 17. 6. 2009 (Slovensko, Bukovské vrchy, nalezeno 5 kvetoucích exemplářů vedle turistického chodníku na západním úbočí Čela, na slovenské straně hranice, již mimo NPR Jarabá skala).