Česká jména: krtičník hliznatý (Presl 1819), krtičník hankatý (Opiz 1852), hlizovník obecný (Sloboda 1852), krtičník hlíznatý (Kubát 2002)
Slovenská jména: krtičník hluzatý, svinský kořen, trudovník, pěchovec, neštovičné aneb hlizní koření (Reuss 1853), krtičník hľuznatý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Scrophularia nodosa
Rozšíření: Vyskytuje se po celé Evropě mimo nejjižnější teplé oblasti a nejsevernější studené oblasti, ale roste také na střední Sibiři a v oblasti Kavkazu. U nás roste na celém území od nížin po hory, nejvíce však v podhůří.
Ekologie: Tento krtičník vyhledává vlhčí půdy vlhkých lesů, především smíšených nebo listnatých, lemy lesů, lesní cesty a paseky, roste také při březích vod.
Popis: Vytrvalá bylina s hlíznatým oddenkem a přímou lodyhou až 1 m vysokou. Lodyha je čtyřhranná, lysá, lysé lodyžní listy jsou řapíkaté s trojúhelníkovitou čepelí až 15 cm velkou a po okraji zubatou. Květenství je složeno až z 9 květů na žláznatých stopkách. Zvonkovitý kalich má kulaté cípy, koruna je žlutozelená, na vrchu nafialovělá, dolní pysk je menší oproti hornímu. Kvete od června do srpna.
Scrophularia nodosaScrophularia nodosa
Fotografováno dne 12. 6. 2005 (břeh řeky Ohře, u Dasnic).