Syn.: Scutellaria peregrina Waldst. et Kit.
Čeľaď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Scutellaria altissima
Rozšírenie: Panónsko-pontický taxón, ktorého areál na západe zasahuje do Talianska, smerom na východ po Ural a Kaukaz. V Európe je centrum výskytu na Balkáne, kde hojný výskyt zasahuje až do Rumunska a Maďarska, kde sa vyskytuje v Maďarskom stredohorí. Inde v európskej časti areálu je vzácny, v Rakúsku ide o nepôvodný výskyt.
V Českej republike je známy iba nepôvodný výskyt. Na Slovensku, kde zasahuje výskyt z Maďarska, rastie na juhu stredného Slovenska v Ipeľsko-Rimavskej brázde na menej ako 20 lokalitách. Lokality sa nachádzajú v území od Šiah po Rimavskú Sobotu a Fiľakovo.
Ekológia: Pôvodne ide o druh listnatých lesoch, predovšetkým v dubinách, na lesných čistinách, lesných okrajoch, popri lesných cestách, dosť často aj na človekom silne ovplyvnených miestach (napr. zárezy ciest). Vyhľadáva sutinové, vysychavé pôdy s malým obsahom humusu. Na Slovensku je výskyt obmedzený na stupeň pahorkatín. Kvitne od (mája) júna do júla.
Scutellaria altissima
Opis: Trváca rastlina vysoká až 100 cm. Byľ hore žliazkatá, jednoduchá alebo chudobne rozkonárená. Listy dlho stopkaté, vajcovité, 5–15 × 2–5 cm, na báze uťaté alebo srdcovité, hrubo pílkovito vrúbkované, holé alebo na rube na žilnatine chlpaté. Kvety po 1–2 v pazuche malých, oddialených listeňov v riedkom, vrcholovom, jednostrannom, 10–30 cm dlhom paklase. Listene 6–10 mm, vajcovito kopijovité, celistvookrajové, podstatne kratšie ako kvety. Kalich riedko vlnatý až lysý (niekedy žliazkatý), štítok tmavofialový, koruna páperisto žliazkatá, modrá, dolný pysk belavý. Plod je vajcovitá trvdka.
Ohrozenie a ochrana: Druh je ohrozený hospodárením v lesoch, priamou likvidáciou lokalít, napr. stavebnou činnosťou. Aj vzhľadom k malému počtu lokalít je v slovenskom Červenom zozname zaradený do kategórie ohrozených (EN) druhov. Je zákonom chránený.
Poznámka: Pôvodné slovenské lokality sa nachádzajú na severnej hranici areálu.
Scutellaria altissimaScutellaria altissima
Scutellaria altissimaScutellaria altissima
Foto: 20. 5. 2008 a 22. 5. 2009 (Srbsko, Železné vráta).