Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Scutellaria discolor
Rozšíření: Druh jihovýchodní Asie, jehož areál se táhne od severovýchodní Indie a jihovýchodní Číny přes Barmu, Thajsko, Indočínu a Malajsii až do Indonésie.
Ekologie: Roste v tropických lesích a v pobřežní křovinaté vegetaci, objevuje se i podél cest, stoupá až do nadmořské výšky okolo 2000 m.
Scutellaria discolor
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou vystoupavou až přímou, 5,5–38 cm dlouhou, chlupatou, někdy červeně naběhlou, nevětvenou. Lodyžní listy vyrůstají ve 2–4(–7) párech, jejich řapíky jsou 5–22(–48) mm dlouhé, listové čepele jsou široce eliptické až vejčité, 15–74 mm dlouhé a 10–48 mm široké, na bázi mělce srdčité, na okraji vroubkované, na vrcholu zaokrouhlené nebo tupé, chlupaté. Květenství je terminální, hroznovité, 5–24 cm dlouhé; listeny jsou přisedlé nebo krátce řapíkaté, vejčité až eliptické, 7–25 mm dlouhé; kalich je asi 2 mm dlouhý, vně chlupatý, vydutý miskovitý výrůstek v horní části kalicha je okrouhlý, až 0,8 mm dlouhý; koruna je nafialovělá, 9–12 mm dlouhá, dvoupyská. Tvrdky jsou elipsoidní, dosahují asi 1 mm v průměru.
Poznámka: Jedná se o morfologicky poměrně variabilní druh, rozdíly se projevují v postavení květů v květenství, v odění rostlin, ale i v jejich výšce. Rostliny ze západní části areálu bývají obvykle nižší, naopak exempláře z Indonésie jsou poměrně vysoké.
Scutellaria discolor
Scutellaria discolor
Scutellaria discolor
Scutellaria discolor
Fotografoval Mário Duchoň, v únoru 2013 (Indonésie, Sumatra, Aceh, svahy Gunung Kemiri).