Syn.: Cassida hastifolia (L.) Scop., Scutellaria dubia Taliev et Širj. (p. p.)
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Scutellaria hastifolia
Rozšíření: Střední a východní Evropa. Izolované lokality zasahují na západ až na atlantské pobřeží Francie; na sever do jihovýchodního Švédska, jižního Finska a Estonska; na jih do střední Itálie a Turecka; na východ přes Ukrajinu a jižní Rusko do Střední Asie, izolované lokality jsou v západní části Sibiře.
U nás se vyskytuje roztroušeně až vzácně v termofytiku v širokých úvalech větších řek, velmi vzácně zasahuje do přilehlých oblastí mezofytika. Těžiště rozšíření je v Dyjsko-svrateckém úvalu, Dolnomoravským úvalem proniká až do okolí Kroměříže. V Čechách se vyskytuje roztroušeně ve středním Polabí, na sever po okolí Dymokur, na východ až po Holice. Ojedinělé lokality jsou v Podkrušnohorské pánvi a v dolním Poohří od Chomutova po Litoměřice a Lovosice a v Pojizeří. Těžiště výskytu je v planárním stupni, méně často se vyskytuje v kolinním a velmi vzácně v suprakolinním stupni.
Ekologie: Roste v příkopech, mokřinách, světlých lužních lesích, na zaplavovaných aluviálních loukách, březích vod a vlhčích slaniskách, často i na ruderalizovaných místech. Kvete od června do srpna.
Popis: Vytrvalá, 15–35 cm vysoká bylina. Lodyha je čtyřhranná, přitiskle chlupatá až lysá, jednoduchá nebo v horní části větvená, při bázi fialově naběhlá. Listy jsou krátce řapíkaté, vstřícné, s čepelí celokrajnou, pouze na bázi někdy s 1–3 páry zubů, dolní listy s čepelí vejčitě kopinatou, střední s čepelí hrálovitou. Květy vyrůstají po dvou v úžlabí kopinatých, listům podobných listenů, které jsou vždy kratší než květy. Kalich je 3–4 mm dlouhý, hustě žláznatě chlupatý, v horní části fialově zbarvený. Koruna je modrofialová, vně jemně žláznatě pýřitá, s trojlaločným horním pyskem. Korunní trubka je při bázi prohnutá, zřetelně delší než kalich. Plodem je tvrdka.
Ohrožení a ochrana: Šišák hrálovitý je Červeným seznamem řazen mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2b) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2). Na Slovensku je zařazen k druhům potenciálně zranitelným (NT).
Scutellaria hastifoliaScutellaria hastifolia
Scutellaria hastifolia
Fotografováno dne 29. 6. 2006 (Buškovice).