Zobrazit místo Sečuansko-jünnanská provincie na větší mapě

Ve Východoasijské oblasti leží jedno z floristicky nejbohatších území světa. Zahrnuje větší část jihočínských provincií S‘-čchuan a Jün-nan, zasahuje i do pohraničních území Barmy, Laosu a Vietnamu. Geologicky je toto území velmi pestré, budují je různé usazené horniny prvohorního až třetihorního stáří; jsou zde vysoké hřbety a hluboká říční údolí, ale i rozsáhlá krasová území a oblasti pokryté lateritovými půdami. Klimatická charakteristika je rovněž složitá, protože až sem dosahuje vliv pacifických i indických monzunů a klimatický vliv Tibetu.

Sečuansko-jünnanská provincie

V nižších a středních vlhkých polohách jsou složitě strukturované a druhově bohaté deštné lesy s mnoha liánami a zastoupením četných tropických prvků. Výše v horách jsou stálezelené lesy s více druhy dubů (Quercus), ale i s javorem Acer wardii a šácholanem Magnolia globosa. Nejvyšší stupeň lesní vegetace tvoří jehličnaté lesy s jedlemi (Abies delavayi, Abies forrestii a Abies squamata), smrkem Picea likiangensis nebo jedlovcem Tsuga yunnanensis. Zvláštností jsou porosty starobylého reliktu Taiwania cryptomerioides (Cupressaceae).

Sečuansko-jünnanská provincie

Květena provincie je neobyčejně bohatá – z Jün-nanu se uvádí asi 18 tisíc druhů, což je asi polovina veškeré čínské flóry. Její součástí jsou neuvěřitelné počty endemických druhů a rodů. Jde o jedno z nejvýznamnějších refugií starobylé flóry a rovněž o jedno z nejvýznamnějších center evoluce. Zastoupeny jsou velmi staré reliktní typy, kromě výše jmenovaného jehličnanu i řada zástupců čeledí Magnoliaceae, Lauraceae a dalších. Kostra flóry je holarktická, což dokumentuje nejen výskyt druhů typicky holarktických z čeledí Fagaceae a Pinaceae, ale i např. diverzita růžovitých (Rosaceae) a lomikamenovitých (Saxifragaceae). Tropický element zastupují naopak rody Peperomia (Piperaceae), Garcinia (Clusiaceae), ale i bambusy a palmy (Caryota monostachya).

Sečuansko-jünnanská provincie

Články o provincii:

Na BOTANY.cz najdete z této oblasti například tyto rostliny:

Sečuansko-jünnanská provincie

Sousedící floristické provincie:

Sečuansko-jünnanská provincie

Fotografoval Pavel Sekerka.