Syn.: Coronilla globosa Lam.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Securigera globosa
Rozšíření: Pochází z východní části Středozemí, roste jen na Krétě, a to v její západní a střední části.
Ekologie: Stanovištěm jsou štěrková koryta periodických vodních toků a kamenité svahy, zejména skály nad mořem; vystupuje až do nadmořské výšky 850 m.
Securigera globosa
Popis: Vytrvalá bylina; lodyhy jsou 20–120 cm vysoké. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, s 4–10 jařmy; lístky jsou podlouhlé, 1,5–3 cm dlouhé a 0,5–1,3 cm široké, celokrajné, na vrcholu hrotité. Květenství jsou 15–40květé okolíky; kalich je široce zvonkovitý; koruna je 9–11 mm dlouhá, obvykle bílá. Plody jsou struky 3–7 cm dlouhé, tvořené 2–5 články dlouhými 9–10 mm.
Poznámka: Východomediteránní druh z blízkého příbuzenstva čičorky pestré (Securigera varia); na Krétě jediný vytrvalý druh rodu s většími listy, početnějšími květenstvími, ale drobnějšími květy.
Securigera globosa
Securigera globosa
Fotografováno dne 22. 4. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).