Syn.: Leucosedum album (L.) Fourr., nom. inval., Oreosedum album (L.) Grulich
Česká jména: bělorozchodník skalní, rozchodník skalní (Hejný et Slavík 2003), rozchodník bílý (Kubát 2002)
Slovenská jména: rozchodník biely (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Sedum album
Rozšíření: Evropa (na východě po Pobaltí a Karpaty), severní Afrika, Malá Asie, Kavkaz, u nás v teplejších oblastech.
Ekologie: Roste na výslunných svazích a skalnatých stěnách, také na starých zdech, převážně na bazickém substrátu. Exempláře z některých našich extrémních stanovišť se vyznačují menším vzrůstem, někdy se proto tyto rostliny označují jako Sedum microphyllum, které je domovem v jihozápadní Evropě (to je i případ jedné z našich fotografií z hadcové stepi – detail květů). V kultuře se však tyto rostliny vracejí k podobě výše uvedeného druhu. Kvete v červnu.
Popis: Vytrvalá bylina rostoucí v řídkých polštářovitých trsech, 5–20 cm vysoká, s lodyhami plazivými, lysými, kořenujícími. Nekvetoucí výběžky jsou krátké, květonosné lodyhy jsou přímé, dlouhé, listy jsou střídavé, dužnaté, válcovité, 4–12 mm dlouhé a 1–3 mm široké, na průřezu okrouhlé, na vrcholu zaoblené. Květenství je husté, bohatě větvené; květní stopky jsou zhruba stejně dlouhé jako kalich, květy jsou 5četné; kališní lístky jsou dužnaté, na bázi srostlé, jejich cípy jsou trojúhelníkovité; korunní lístky jsou kopinaté až vejčité, 3–4 mm dlouhé, bílé. Plody jsou měchýřky.
Poznámka: Rozchodník bílý je známou skalničkou, pěstuje se i v několika kultivarech, které mohou mít listy i červeně naběhlé a korunní lístky narůžovělé.
Sedum albumSedum album
Sedum album
Sedum album
Sedum album
Fotografováno ve dnech 12. 5. a 22. 7. 2003 (Brno, Stránská skála a Mohelenská hadcová step) a 7. a 22. 6. 2017 (Polabí, Český Brod, zplanělé).