Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Sedum dendroideum
Rozšíření: Druh popsaný z Mexika, potvrzený i v Guatemale a Kostarice, objevuje se i ve Venezuele, evidentně – jak dokazují naše fotografie – je možné se s ním setkat i v Bolívii. V Jižní Americe pravděpodobně nebude původní.
Ekologie: Roste na skalnatých svazích, někdy i jako epifyt, v nadmořských výškách od 1800 až do 3200 m. Nezřídka se pěstuje jako okrasná rostlina, v klimaticky příhodných oblastech může unikat i do okolí lidských sídel a zahrad.
Sedum dendroideum
Popis: Sukulentní vytrvalá bylina až bohatě větvený polokeř s větvemi 5–25 cm dlouhými, přímými, poléhavými i převislými, zelenými nebo načervenalými. Listy jsou střídavé, obvejčité až kopisťovité, 25–45 mm dlouhé a 12–20 mm široké, dužnaté, na bázi klínovité, na vrcholu tupé, světle zelené, s početnými červenými žlázkami na okraji listů. Květenství je latnaté, 50–100květé; květní stopky jsou 1–3 mm dlouhé; kališní lístky jsou nestejné, kopinaté až vejčité, 1,5–6 dlouhé a 1–2,5 mm široké, zelené; korunní lístky jsou kopinaté, 6–9 mm dlouhé a 1,5–3,5 mm široké, žluté. Plody jsou měchýřky, 3–5 mm dlouhé, hnědé.
Záměny: Ve Střední Americe roste ještě další poněkud podobný polokřovitý druh rozchodníku, Sedum praealtum. Jeho listy jsou však spíše obkopinaté, zelené, bez červeného žláznatého lemu na jejich okraji.
Sedum dendroideum
Sedum dendroideum
Sedum dendroideum
Sedum dendroideum
Fotografovala Věra Svobodová, dne 8. 9. 2015 (Bolívie, Titicaca, Copacabana).