Syn.: Leucosedum hirsutum (All.) Fourr., nom. inval., Oreosedum hirsutum (All.) Grulich, Rosularia hirsuta (All.) Eggli
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Sedum hirsutum
Rozšíření: Druh jihozápadní Evropy a severozápadní Afriky, jehož areál se táhne od střední Francie (především Francouzské středohoří a Pyreneje) přes Pyrenejský poloostrov až po Maroko. V rámci druhu bylo popsáno několik infraspecifických taxonů.
Ekologie: Roste na skalnatých svazích, ve skalních štěrbinách, také na starých zdech, střechách a kamenitých náspech, na kyselém podkladu, společně například s druhy Anarrhinum bellidifolium, Asplenium trichomanes, Jasione montana, Umbilicus rupestris aj., stoupá až do nadmořské výšky okolo 2500 m. Kvete od května do července.
Sedum hirsutum
Popis: Sukulentní vytrvalá bylina, žláznatě srstnatě chlupatá, s poduškovitě rostoucími nekvetoucími listovými růžicemi a přímými květonosnými lodyhami, které jsou 5–15 cm dlouhé a vyrůstají ze středu listové růžice. Listy jsou střídavé, obkopinaté až obvejčité, v průřezu skoro okrouhlé, 6–14 mm dlouhé a 1,5–5,5 mm široké, dužnaté, zelené. Květenství je terminální, latnaté, květy jsou 5(–6)četné, poupata jsou nicí; kališní lístky jsou vejčité, jen asi 3 mm dlouhé; korunní lístky jsou podlouhle vejčité, 5–7 mm dlouhé, špičaté nebo zašpičatělé, bílé až narůžovělé, někdy i s načervenalou střední žilkou; tyčinek je 10, jsou kratší než korunní lístky, nitky jsou bílé, prašníky jsou červenavé. Plody jsou chlupaté měchýřky, 2,5–3,5 mm dlouhé.
Sedum hirsutum
Sedum hirsutum
Sedum hirsutum
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 30. 4. 2017 (Portugalsko, distrito de Coimbra, Piódão).