Syn.: Sedum rupestre auct., Petrosedum reflexum (L.) Grulich – panetřesk skalní
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Sedum reflexum
Rozšíření: Roste ve střední a jižní Evropě, na severu zasahuje až do středního Norska, na jih po Sicílii, Českou republikou prochází východní hranice areálu. U nás se vyskytuje roztroušeně až hojně v termofytiku a teplých oblastech mezofytika, nejhojněji ve středních Čechách a na jihozápadní Moravě, zejména ve skalnatých kaňonech vodních toků.
Ekologie: Vyhledává výslunné skály, suchá, kamenitá stanoviště, nejčastěji na kyselých substrátech, pouze lokálně na odvápněných místech. Druh kvete v červnu a červenci.
Sedum reflexum
Popis: Vytrvalé, řídce trsnaté byliny s nitkovitými kořeny. Lodyhy dužnaté, bylinné, poléhavé nebo vystoupavé, hustě olistěné. Listy tmavozelené, sivě ojíněné, přisedlé, čárkovité, téměř válcovité, až 18 mm dlouhé. Květonosné lodyhy vystoupavé, dole hustěji, nahoře řidčeji olistěné, 10–25 cm vysoké. Květenství před rozkvětem nicí, nejčastěji složené z 3–5 vijanů, s centrálním květem, květní stopky velmi krátké, silné, vždy s listeny. Květy zpravidla šestičetné, kališní lístky zelené, korunní lístky úzce kopinaté, na vrcholu tupě zašpičatělé, zlatožluté, tyčinky ve dvou kruzích, nitky zelenožluté, prašníky žluté. Plodem je světle hnědý měchýřek.
Sedum reflexum
Sedum reflexum
Sedum reflexumSedum reflexum
Sedum reflexumSedum reflexum
Fotografovali Tomáš Mrázek, dne 23. 7. 2009 (PP Baba v Praze), Vít Grulich, dne 30. 6. 2014 (Nepomyšl).