Syn.: Aithales rubens (L.) Webb et Berthel., Crassula rubens (L.) L., Procrassula mediterranea Jord. et Fourr., Procrassula pallidiflora Jord. et Fourr., Sedum ibicense Pau, Sedum matrense Kit., Sedum steudelii Boiss.
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Sedum rubens
Rozšíření: Vyskytuje se v oblasti táhnoucí se od Kanárských ostrovů přes celé Středozemí až do jihozápadní Asie, zasahuje rovněž do západní Evropy, objevuje se ve Francii i v jihozápadním Německu. Údajně byl kdysi ojediněle zaznamenán i v Čechách.
Ekologie: Roste na suchých skalnatých a kamenitých stanovištích, na horských svazích, v sukulentovém buši i na starých zdech. Kvete od března do května.
Sedum rubens
Popis: Jednoletá sukulentní bylina, 2–15 cm vysoká, řídce žláznatě chlupatá, šedozelená a obvykle poněkud červeně naběhlá. Lodyha je vystoupavá až přímá, tenká, listy jsou obvykle střídavé nebo vyrůstají v přeslenu po 4, jsou čárkovité, v průřezu skoro okrouhlé, 10–20 mm dlouhé, dužnaté, odstálé. Květenství tvoří vidličnaté vijany, květy jsou 5četné, přisedlé, korunní lístky jsou kopinaté, asi 5 mm dlouhé, zašpičatělé, bělavé, zelenožluté až narůžovělé, s červeným kýlem; tyčinky tvoří většinou jediný kruh. Plody jsou měchýřky.
Sedum rubens
Sedum rubens
Sedum rubens
Sedum rubens
Sedum rubens
Sedum rubens
Fotografovali Ladislav Hoskovec, dne 12. 6. 2006 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Los Tiles de Moya), a Věra Svobodová, ve dnech 20. a 21. 5. 2018 (Kanárské ostrovy, Tenerife, pohoří Teno).