Syn.: Petrosedum erectum (ˈt Hart) Grulich, Sedum rupestre L., Sedum rupestre subsp. erectum ˈt Hart
Česká jména: rozchodník suchomilný (Kubát 2002), panetřesk přímý, rozchodník přímý (Hejný et Slavík 2003), rozchodník suchomilný, panetřesk suchomilný (Danihelka 2012)
Slovenská jména: rozchodník skalný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Crassulaceae – tlusticovité

Sedum rupestre

Rozšíření: Pochází zřejmě ze západní a střední části Středozemí a snad zasahuje na jižní okraj střední Evropy. Velmi často se pěstuje téměř na celém evropském kontinentě. V ČR i na Slovensku se občas najde i v přírodě jako zplanělý, případně vysazený ze zahrádek, velmi často na místech zřetelně ovlivněných lidskou činností, méně často i na stanovištích přírodního charakteru.

Ekologie: V přírodě roste na suchých výslunných stanovištích, na skalkách a mělkých půdách, zřejmě na kyselém podkladu. V druhotné části areálu roste na kamenitých stráních, korunách zdí, na mezích, ale i na tělesech silnic a železnic.

Sedum rupestre

Popis: Vytrvalá sukulentní bylina s poléhavými až vystoupavými, hustě olistěnými lodyhami, květonosné vyrůstají do výšky 15–40 cm. Listy jsou střídavé, válcovité, 1–2 cm dlouhé, výrazně sivozelené, na vrcholu s ostrou špičkou. Květenství tvoří většinou 5 okoličnatě uspořádaných vijanů; květy jsou krátce stopkaté, většinou 6–7četné; kališní lístky mají trojúhelníkovité, 2–3(–3,5) mm dlouhé cípy; korunní lístky jsou volné, hvězdovitě rozestálé, 7–10 mm dlouhé, sytě žluté; tyčinky jsou ve 2 kruzích; plodolistů je v počtu květních částí, jsou na bázi krátce srostlé, válcovité, blanité. Plody jsou 6–7 mm dlouhé měchýřky.

Záměny: Od blízce příbuzného druhu Petrosedum reflexum se nejlépe odliší v době před rozkvětem. Květenství u P. reflexum je v té době nicí, zatímco u P. rupestre je přímé. Ostatní znaky mají víceméně kvantitativní povahu. Zatímco P. reflexum roste vždy na přirozených stanovištích a v zahrádkách se prakticky nepěstuje, P. rupestre je v kultuře velmi často a mnohde zplaňuje i v podmínkách přirozené vegetace.

Poznámka: K rodu Petrosedum je v současnosti řazeno 14 druhů a kříženců (POWO 2021), které pocházejí ze Středozemí a střední Evropy. Poslední molekulárně biologické výzkumy ukazují, že tento rod je zřejmě bližší netřeskům (Sempervivum), než rozchodníkům (Sedum), na což poukazuje např. stavba květního lůžka a semeníků.

Petrosedum rupestre
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Petrosedum rupestre

Fotografoval Ladislav Hoskovec, ve dnech 24. 5. 2008, 6. 7. a 21. 7. 2013 (Česko, Morava, Vrbice).