Syn.: Petrosedum erectum (t´Hart) Grulich, Petrosedum rupestre (L.) P. V. Heath, Sedum rupestre subsp. erectum t´Hart.
Česká jména: rozchodník suchomilný (Kubát 2002), panetřesk přímý, rozchodník přímý (Hejný et Slavík 2003), rozchodník suchomilný, panetřesk suchomilný (Danihelka 2012)
Slovenská jména: rozchodník skalný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Sedum rupestre
Rozšíření: Pochází zřejmě ze západní a střední části Středozemí a snad zasahuje na jižní okraj střední Evropy. Velmi často se pěstuje téměř na celém evropském kontinentě. V ČR i na Slovensku se občas najde i v přírodě jako zplanělý, případně vysazený ze zahrádek, velmi často na místech zřetelně ovlivněných lidskou činností, méně často i na stanovištích přírodního charakteru.
Ekologie: V přírodě roste na suchých výslunných stanovištích, na skalkách a mělkých půdách, zřejmě na kyselém podkladu. V druhotné části areálu roste na kamenitých stráních, korunách zdí, na mezích, ale i na tělesech silnic a železnic.
Sedum rupestre
Popis: Vytrvalá sukulentní bylina s poléhavými až vystoupavými, hustě olistěnými lodyhami, květonosné vyrůstají do výšky 15–40 cm. Listy jsou střídavé, válcovité, 1–2 cm dlouhé, výrazně sivozelené, na vrcholu s ostrou špičkou. Květenství tvoří většinou 5 okoličnatě uspořádaných vijanů; květy jsou krátce stopkaté, většinou 6–7četné; kališní lístky mají trojúhelníkovité, 2–3(–3,5) mm dlouhé cípy; korunní lístky jsou volné, hvězdovitě rozestálé, 7–10 mm dlouhé, sytě žluté; tyčinky jsou ve 2 kruzích; plodolistů je v počtu květních částí, jsou na bázi krátce srostlé, válcovité, blanité. Plody jsou 6–7 mm dlouhé měchýřky.
Taxonomická poznámka: Příbuzenská skupina rozchodníků ze skupiny Sedum rupestre je velmi komplikovaná a dosud neuspokojivě prozkoumaná, řadí se sem kolem 10 druhů ze Středozemí a střední Evropy. Poslední molekulárně biologické výzkumy ukazují, že je zřejmě bližší netřeskům (Sempervivum), než ostatním zástupcům rodu Sedum, na což poukazuje např. stavba květního lůžka a semeníků.
Záměny: Od blízce příbuzného druhu Sedum reflexum se nejlépe odliší v době před rozkvětem. Květenství u S. reflexum je v té době nicí, zatímco u S. rupestre je přímé. Ostatní znaky mají víceméně kvantitativní povahu. Zatímco S. reflexum roste vždy na přirozených stanovištích a v zahrádkách se prakticky nepěstuje, S. rupestre je v kultuře velmi často a mnohde zplaňuje i v podmínkách přirozené vegetace.
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Fotografoval Ladislav Hoskovec, ve dnech 24. 5. 2008, 6. 7. a 21. 7. 2013 (Vrbice).