Syn.: Selaginella engelmannii Hieron., Selaginella haydenii Hieron., Selaginella longipila Hieron., Selaginella rupestris var. densa (Rydb.) Clute, Selaginella rupestris f. engelmannii (Hieron.) Clute, Selaginella rupestris f. haydenii (Hieron.) Clute, Selaginella rupestris f. longipila A. Braun ex Hieron.
Čeleď: Selaginellaceae P. Beauv. – vranečkovité
Selaginella densa
Rozšíření: Rozsáhlý areál v Severní Americe zabírá Aljašku, Kanadu od břehů Pacifiku po Ontario, ve Spojených státech v západní polovině až po Kalifornii a Texas.
Ekologie: Roste na suchých skalkách nebo na vysýchavé kamenité, štěrkovité nebo písčité půdě, na různých, ale převážně kyselých podkladech; lokality leží v nadmořských výškách 1100–4000 m.
Selaginella densa
Popis: Drobná bylina s plazivými nebo poléhavými lodyhami, nepravidelně větvená, postranní větve vystoupavé, vidličnatě 2–3krát větvené. Listy jsou stejnotvaré, vyrůstají po 5–6 ve zdánlivých přeslenech, jsou přitisklé k lodyze, čárkovité až čárkovitě kopinaté, 3–5 mm dlouhé a 0,4–0,7 mm široké, na lodyze sbíhavé, s klínovitou bází, na okraji brvité, na vrcholu poněkud kýlovité nebo ploché a spíše tupé, s bílými nebo průsvitnými brvami až 2 mm dlouhými. Výtrusný klas na konci postranních větviček jediný, 1–3(–4) cm dlouhý, sporofyly vejčitě kopinaté; v megasporangiích se vyvíjejí zpravidla jen 2 megaspóry.
Selaginella densa
Selaginella densa
Fotografováno dne 27. 7. 2007 (Kanada, Alberta: Banff NP, Johnston Canyon, Inkpots).