Syn.: Lycopodium denticulatum L., Lycopodina denticulata (L.) Bubani
Čeleď: Selaginellaceae P. B. – vranečkovité
Selaginella denticulata
Rozšíření: Středozemí, Makaronésie, Blízký východ.
Ekologie: Roste na skalách, zídkách, v suti, na polostinných, nepříliš suchých stanovištích, v údolích, soutěskách i v podrostu macchiových lesů. Upřednostňuje vápnité půdy.
Popis: Mechům podobná, stálezelená, nízká, plazivá rostlina s plazivými, vidličnatě větvenými lodyhami. Z místa větvení vyrůstají směrem k substrátu přeměněné stonky – kořenonoše. Listy dvoutvaré (ale méně výrazně než u S. helvetica), vstřícné, ve 4 řadách. Postranní dvě řady mají listy větší, mírně souměrné až mírně asymetrické, odstávající, vejčité, protažené v šídlovitou špičku, na okrajích zubaté či celokrajné. Dvě řady na hřbetě mají listy menší, přitisklé. Rostliny jsou na slunci výrazně červeně zbarvené. Výtrusný klas ne delší než 2,5 cm. Není zřetelně oddělen od asimilačních prýtů, obvykle šikmo odstává od substrátu. Sporangia rozlišená na menší samčí v horní části a větší červenohnědě zbarvené samičí ve spodní části klasu.
Selaginella denticulataSelaginella denticulata
Selaginella denticulata
Fotografováno v dubnu 2004 (Řecko).