Čeleď: Selaginellaceae P. Beauv. – vranečkovité

Selaginella helicoclada
Rozšíření: Endemit Madagaskaru, vyskytuje se převážně v jeho jižní a jihozápadní části v provinciích Fianarantsoa, Mahajanga a Toliara.
Ekologie: Provází xerofilní křoviny na pískovcích nebo kyselých krystalických horninách, v nadmořské výšce 400–1000 m.
Selaginella helicoclada
Popis: Drobný vraneček s plazivou lodyhou 5–25 cm dlouhou, na bázi chudě, výše opakovaně dichotomicky větvenou. Listy v bazální, nevětvené části stejné, dvouřadé, téměř vstřícné, vejčitě kopinaté, 1–1,5 mm dlouhé, na bázi ouškaté, na vrcholu špičaté; listy ve větvené části čtyřřadé, postranní poněkud nestejné, eliptické, 0,9–1,4 mm dlouhé a 0,7–1,2 mm široké, na bázi zaokrouhlené, celokrajné nebo jemně třásnité, na vrcholu tupé a s nasazenou špičkou; na svrchní staně lodyh jsou dvouřadě uspořádané lístky odlišného vzhledu: jsou vejčité, 0,7–1,1 mm dlouhé a 0,5–0,8 mm široké, na bázi uťaté až mělce srdčité, na okraji s blanitým, brvitým lemem a na vrcholu špičaté. Výtrusné klasy jsou jednotlivé na konci větviček, 6–10 mm dlouhé; sporofyly jsou čtyřřadé, vejčité, na bázi srdčité, nepravidelně zoubkované, špičaté, v dolní části s megasporangii, v horní části s mikrosporangii.
Poznámka: Na africkém kontinentu a s přesahem na Arabský poloostrov se vyskytuje velmi podobný vraneček Selaginella imbricata. Byl udáván též z Madagaskaru, ale tyto údaje se zřejmě vztahují právě k druhu S. helicoclada.
Selaginella helicoclada
Selaginella helicoclada
Selaginella helicoclada
Selaginella helicoclada

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 4. 10. 2016 (Madagaskar, Tsingy de Bemaraha).