Syn.: Lycopodioides tenera (Hook. et Grev.) Kuntze, Lycopodium debile Bory, Lycopodium tenerum Hook. et Grev., Selaginella debilis (Bory) Spring, Stachygynandrum obliquum P. Beauv.
Čeleď: Selaginellaceae P. Beauv. – vranečkovité

Selaginella tenera

Rozšíření: Malabarský endemit, roste v pohoří Západní Ghát na jihovýchodě Indie ve státech Karnátaka, Kérala a Tamil Nadu.

Ekologie: Nejčastěji v podrostu stálezelených, poloopadavých a opadavých tropických lesů, zejména na zastíněných erodovaných nebo travnatých místech.

Selaginella tenera

Popis: Terestrická bylina s víceméně přímou, 15–20 cm dlouhou, až 3 mm silnou, dichotomicky větvenou, zelenou až narůžovělou lodyhou; koření jen na bázi. Listy jsou různotvaré; střední lístky přitisklé k lodyze jsou vejčité, asi 2 mm dlouhé, zašpičatělé až osinkaté, krátce brvité, postranní lístky jsou šikmo vejčité, asi 3,2 mm dlouhé, tupé. Strobily vyrůstají na koncích větviček, jsou dvouřadé, 5–8 mm dlouhé; mikrosporofyly jsou vejčité, asi 1,5 mm dlouhé, zašpičatělé, brvité; megasporofyly jsou vejčitě kopinaté, asi 2 mm dlouhé, kýlovité, špičaté. Mikrospóry jsou téměř kulovité, o průměru 30–32 μm, sytě červené; megaspóry jsou 625–750 μm dlouhé a 500–750 μm široké, světle červené.

Poznámka: Na jihozápadě Indie roste asi 12 druhů vranečků, většinou ve vlhkých lesích.

Selaginella tenera
Selaginella tenera

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 23. 1. 2019 (Indie, Kérala, Munnar, Pampadum Shola National Park).