Syn.: Danae androgyna (L.) Webb et Berthel., Ruscus androgynus L., Ruscus latifolius Raf.
Čeleď: Asparagaceae Juss. – chřestovité
Semele androgyna
Rozšíření: Endemit ostrovů Makaronésie, vyskytuje se na Madeiře a na Kanárských ostrovech (všechny ostrovy západně od Gran Canaria).
Ekologie: Roste ve vavřínových lesích, v lesních lemech, ve vřesovcových křovinách i na okrajích cest, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1200 m. Kvete od listopadu do června.
Semele androgyna
Popis: Stálezelená dvoudomá liána, její hlavní výhon může být až 10 m dlouhý, plazivý až šplhavý. Listy jsou jen velmi drobné, blanité, sotva 8 mm dlouhé. Nápadná jsou listům podobná fylokladia (tedy vlastně listovitě rozšířené větévky), ta jsou střídavá, vejčitá až kopinatá, 10–12 cm dlouhá a 4–5 cm široká, celokrajná nebo po okrajích chobotnatá až mělce laločnatá, kožovitá. Nazelenalé až nažloulé květy vyrůstají ve svazečcích na okrajích fylokladií. Plodem je kulovitá, červená až černá bobule dosahující průměru až okolo 1 cm.
Záměny: Rostliny z vavřínových lesů ostrova Gran Canaria jsou řazeny k samostatnému druhu Semele gayae. Jeho květy i plody vyrůstají většinou na střední žilce fylokladií.
Využití: Jedná se o dosti dekorativní rostlinu, která se využívá k řezu i do květinových vazeb. Druh je používán také v místní tradiční medicíně.
Semele androgyna
Semele androgyna
Semele androgyna
Semele androgyna
Fotografovala Věra Svobodová, dne 31. 5. 2018 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, Anaga).