Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité

Sempervivum wulfenii

Rozšíření: Endemit Východních Alp, vyskytuje se v oblasti od rakouského Štýrska až po italské jižní Tyrolsko a nejvýchodnější část Švýcarska, v poddruhu S. w. subsp. juvanii zasahuje i do východního Slovinska.
Ekologie: Roste na kamenitých a skalnatých stanovištích, ve skalních štěrbinách, obvykle na nevápenných podkladech, v nadmořských výškách zhruba od 1500 až do 2700 m. Kvete od července do srpna.
Sempervivum wulfenii
Popis: Monokarpická sukuletní bylina vytvářející poměrně dlouhé a silné výběžky. Listy jsou nahloučeny v přízemních růžicích dosahujících průměru 4–5(–9) cm, jsou dužnaté, podlouhle kopisťovité, až 3 cm dlouhé a 1,2 cm široké, šedozelené, většinou na bázi červeně naběhlé, lysé, jen na okraji brvité, anebo dokonce i žláznatě chlupaté (u subsp. juvanii). Květonosná lodyha je 15–30 cm dlouhá, pravidelně olistěná, lodyžní listy jsou podlouhlé až vejčité, po obou stranách chlupaté; květenství je terminální, složené z vijanů, květy jsou 11–15četné, kališní lístky jsou asi 6 mm dlouhé, žláznatě chlupaté, korunní lístky jsou čárkovité, až 10 mm dlouhé a 1–2 mm široké, žluté, u báze s nachovou skvrnkou, chlupaté; nitky tyčinek jsou nachové, prašníky žluté. Plody jsou měchýřky.
Ohrožení a ochrana: Ve Švýcarsku je tento druh netřesku chráněn zákonem.
Poznámka: Jezuita Franz Xaver von Wulfen (1728–1805), na kterého odkazuje druhové jméno rostliny, se významně zapsal do poznávání východoalpské květeny.

Sempervivum wulfenii
Sempervivum wulfenii
Sempervivum wulfenii

Fotografováno dne 26. 7. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Německo, Berlín, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin).