Syn.: Ligularia amplectens (A. Gray) W. A. Weber, Senecio pagosanus A. Heller
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Senecio amplectens
Rozšíření: Severoamerický druh, vyskytuje se v centrálních a jižních Skalistých horách (USA – Colorado, Montana, New Mexico, Utah, Wyoming) a v Nevadě.
Ekologie: Roste na okrajích lesů, ale nejčastěji nad hranicí lesa, na vlhkých subalpínských a alpínských loukách a suťových polích; v nadmořských výškách 2900–4600 m. Kvete v červnu až srpnu.
Senecio amplectens
Popis: Vytrvalá bylina, od báze chudě větvená nebo odnožující z oddenků, dorůstá výšky 10–60 cm. Lodyhy jsou přímé, lysé nebo řídce chlupaté. Listy jsou střídavé, řapíkaté, čepele široce kopinaté až obkopinaté, (5–)10–20 cm dlouhé a 2–4(–5) cm široké, na bázi zúžené, na okrajích většinou zubaté nebo pilovité. Úbory jsou umístěné po 1–5 na vrcholu lodyh, jsou nicí, zákroveček složený ze 2–5 čárkovitých až nitkovitých listenů; zákrovy zvonkovité, zákrovních listenů je 13–21, někdy s černými nebo hnědými špičkami. Jazykových květů je asi 13, ligula 15–25 mm dlouhá, citrónově žlutá, na vrcholu tupě špičatá, terčových květů je několik desítek, jsou žluté až hnědé. Plody jsou hladké nažky.
Poznámka: V areálu se rozlišují dvě variety; varieta Senecio amplectens var. holmii je nižší, listy vyrůstají hlavně v dolní části lodyhy; řapíky, lodyhy a zákrovní listeny jsou purpurově naběhlé.
Senecio amplectens
Senecio amplectens
Senecio amplectens
Fotografováno dne 30. 9. 2014 (USA, Colorado, Rocky Mountain NP, Milner Pass).