Syn.: Cineraria laevis A. Spreng., Senecio canalipes E. Mey., Senecio macropodus DC., Senecio tredecimsquamosus Sch. Bip.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Senecio angulatus
Rozšíření: Druh nejjižnější části Afriky, původní v jihoafrických provinciích Eastern Cape a Western Cape. Pěstuje se jako okrasná rostlina v mnoha subtropických oblastech světa, avšak z kultury uniká, takže v současnosti je již tento starček zavlečen i do mediteránní části jižní Evropy, na Kanárské ostrovy, do Austrálie i na Nový Zéland. Může se objevovat i v dalších oblastech.
Ekologie: Roste v křovinaté vegetaci, osídluje pobřežní útesy, pěstuje se v zahradách a parcích, sekundárně se vyskytuje obvykle v blízkosti lidských sídel, zahrad a cest, na stanovištích narušovaných lidskou činností, na rumištích a skládkách.
Senecio angulatus
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou opíravou či šplhavou, až 5 m dlouhou, dužnatou, lysou. Listy jsou střídavé, řapíkaté, vejčité až kosočtverečné, 3–5 cm dlouhé a 2,5–3 cm široké, dužnaté, na bázi klínovité, po okraji mělce laločnaté nebo i celokrajné, na vrcholu špičaté. Úbory o průměru 12–25 mm jsou nahloučeny do terminálních chocholíků nebo lat dosahujících v průměru 4–8 cm; zákrov je 4–8 mm dlouhý, listenů zákrovečku je 3–7, zákrovní listeny jsou kopinaté, 5–7 mm dlouhé; jazykovitých květů je 4–6, liguly jsou žluté, 6–10 mm dlouhé, rovněž žlutých trubkovitých květů je 10–15. Plodem je chlupatá nažka, chmýr je 6–7 mm dlouhý.
Senecio angulatus
Senecio angulatus
Fotografovala Věra Svobodová, dne 28. 5. 2018 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, Sierra de Anaga).