Syn.: Jacobaea aquatica (Hill) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb.
České mená: starček vodní (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: starček vodný (Dostál 1950, Dostál-Červenka 1992)
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Senecio aquaticus
Rozšírenie: Európsky druh vyskytujúci sa v západnej a strednej Európe. Centrum rozšírenia sa rozprestiera na Britských ostrovoch, vo Francúzku, štátoch Beneluxu, Dánsku, západnom Poľsku a zaberá aj Českú republiku a Rakúsko. Izolované lokality sú v Španielsku, severnom Taliansku a Maďarsku, na severe v západnom Nórsku (inde v Škandinávii je nepôvodný). Okrem kontinentu je udávaný aj na Madeire.
V ČR hojne predovšetkým v západnej časti, smerom na východ vzácne, na východnej Morave chýba úplne. Na Slovensku nerastie.
Ekológia: Vyskytuje sa na vlhkých, často prihnojovaných lúkach a pasienkoch, v pobrežných krovinách a okrajoch brehových porastov. Vyžaduje vlhké, výživné, nevápenaté, neutrálne, piesočnaté i hlinité, slatinné pôdy. Vyskytuje sa od pahorkatín do podhoria. Kvitne od júna do októbra.
Senecio aquaticus
Opis: Dvojročná rastlina vysoká 20–60 cm. Podzemok bez výhonkov. Byľ priama, oblá alebo slabo ryhovaná, od polovice, v otave od bázy chocholíkovito rozkonárená. Listy holé, dolné dlho stopkaté, vajcovité, hrubo zubaté až lýrovito perovito dielne, v čase kvitnutia zelené, prostredné byľové listy lýrovito perovito dielne, koncový diel podlhovastý, vrúbkovaný, na báze s 2–4 pármi úzko obrátene vajcovitých, dopredu namierených dielov, najvyššie listy podlhovasté, perovito dielne, koncový diel kopijovitý, zubatý. Chocholík riedky, konáriky priamo odstávajúce, úbory 20–30 mm v priemere, zákrov polguľovitý, 6–8 mm, listene zelené, bielo obrúbené, zákrovček zo 6–8 veľmi krátkych čiarkovito kopijovitých listeňov, kvety žlté, jazykovitých kvetov okolo 13. Plod je holá nažka s dvakrát dlhším, ľahko opadavým chocholcom.
Ohrozenie a ochrana: Bohato sa vyskytuje aj na rekultivovaných a hnojených lúkach, ohrozuje ho len priama likvidácia biotopu, napr. stavebnou činnosťou, ale aj opustenie lúk a pasienkov. V ČR nie je zákonom chránený ani nie je zahrnutý do Červeného zoznamu. Zákonom chráneným druhom je v Maďarsku a Rusku.
Poznámka: Za vhodných podmienok sa vyskytuje v bohatých populáciách, ktoré sfarbujú lúky v čase kvitnutia do žlta.
Senecio aquaticusSenecio aquaticus
Senecio aquaticus
Foto: 12. 7. 2011 (Česká republika, Třeboňsko).