Čeleď: Asteraceae Bercht. et C. Presl – hvězdnicovité
Senecio chionogeton
Rozšíření: Severoandský druh s těžištěm areálu v ekvádorských Andách, ale přesahuje i do jižní Kolumbie.
Ekologie: Vyskytuje se ve formaci páramo, zejména na pastvinách a v porostech keříků z rodů Gynoxys a Chuquiraga. Lokality leží v nadmořských výškách 3500–4300 m.
Senecio chionogeton
Popis: Vytrvalá bylina s růžicí listů; lodyha je přímá, vysoká až 60 cm. Listy v přízemní růžici jsou kopisťovité, až 15 cm dlouhé, vroubkované, podvinuté; lodyžní listy jsou drobnější, podlouhlé, ouškatou bází přisedlé. Květenství je chudá lata, složená až z 15 úborů; stopky úborů jsou často načervenalé, zákrov je polokulovitý, listeny zákrovečku i zákrovu jsou žluté, čárkovité, lysé; jazykovité květy chybí; trubkovité květy jsou oboupohlavné, citrónově žluté, na vrcholku s 5 zoubky. Nažky jsou vejcovité; chmýr je asi 12 mm dlouhý, bílý.
Senecio chionogeton
Senecio chionogetonSenecio chionogeton
Senecio chionogeton
Fotografoval Mário Duchoň, ve dnech 1. 3. 2014 (Ekvádor, Parque nacional El Cajas) a 10. 3. 2014 (Ekvádor, Parque nacional Sangay, El Altar).