Syn.: Senecio altissimus Mill., Senecio carnosus Lam., nom. illeg.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Senecio doria

Senecio doria

Rozšíření: Centrum areálu se nachází v Panonské nížině, zasahuje do panonské oblasti Rakouska, jižní Moravy, do slovenského Podunají a dolního Pováží, Slovenského krasu a na Východoslovenskou nížinu. Také se vyskytuje na západní Ukrajině, v Rumunsku a v okolí srbského Bělehradu. U nás vzácně pouze na 3-5 lokalitách v Dyjsko-svrateckém úvalu a okrajově i na Hustopečské pahorkatině, na sever po NPR Větrníky u obce Letonice.
Ekologie: Roste na slaniskách, na vlhkých travnatých stanovištích, podél silničních příkopů, v nivách menších toků, na těžkých a zasolených půdách, v pásmu nížin a pahorkatin. Kvete od poloviny července do září.
Popis: Vytrvalá bylina s krátkým oddenkem, 40–100(–150) cm vysoká, lodyha přímá, lysá, nahoře větvená, listy v dolní části lodyhy řapíkaté, až 40 cm dlouhé, celistvé, masité, celokrajné nebo oddáleně zubaté, obvejčité až obkopinaté, za květu vyvinuté, listy v horní části lodyhy přisedlé, menší, celokrajné, vejčité, chrupavčité. Úbory v chocholičnaté latě, zákrovních listenů 10–13, zákroveček z 2–4 listenů, jazykovitých květů 5(–6–7). Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Z řady původních lokalit starček zlatý ustoupil, vzhledem ke své značné vzácnosti je proto zařazen mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§1). Potenciálně ohroženým druhem je na Slovensku (NT), i zde je chráněn zákonem (§). Ohroženým druhem je také v Rakousku a Maďarsku.
Senecio doriaSenecio doria
Senecio doriaSenecio doria
Senecio doria
Fotografováno dne 24. 7. 2005 (Trkmanice).