Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Senecio hansweberi
Rozšíření: Endemit malého území ve Střední Americe, roste pouze v masivu nejvyšší hory kostarického území Cerro Chirripó.
Ekologie: Stanovištěm je vlhké páramo, křovinatá a travnatá vegetace nad horní hranicí lesa v nadmořské výšce 3400–3700 m.
Senecio hansweberi
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina vysoká 20–60 cm; z trsu vyrůstá jedna až několik přímých, řídce pavučinatých lodyh. Listy v přízemní růžici a dolní lodyžní listy jsou čárkovitě kopinaté, 9–20 cm dlouhé a 0,4–1 cm široké, na líci leskle tmavozelené, víceméně lysé, na rubu bělovlnaté, na bázi dlouze klínovitě zúžené, celokrajné, podvinuté, na vrcholu obvykle špičaté; vyšší lodyžní listy se rychle zmenšují. Chocholičnatou latu tvoří 3–7(–15) úborů; listenů zákrovečku 8, čárkovitě kopinatých; zákrov je zvonkovitý, zákrovních listenů bývá 21, jsou kopinaté, 8,5–10 mm dlouhé, zelené, úzce blanitě lemované; jazykovitých květů je 13–15, samičích, žlutých, s ligulou 13,5–18 mm dlouhou a 3,5–5 mm širokou; květy terče jsou početné, oboupohlavné, nálevkovité, žluté, s 0,7–1,2 mm dlouhými cípy. Nažky jsou (2,5–)4–4,5 mm dlouhé, lysé, s 10 žebry, chmýr je 6–8 mm dlouhý.
Senecio hansweberi
Senecio hansweberi
Senecio hansweberi
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 25. 2. 2014 (Kostarika, Cerro Chirripó).