Syn.: Bethencourtia hermosae (Pit.) Kunkel, Canariothamnus hermosae (Pit.) B. Nord.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Senecio hermosae
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se jen na ostrově La Gomera.
Ekologie: Roste poměrně vzácně v malých populacích na útesech a skalách v severní části ostrova, v oblasti Vallehermoso (Roque Cano, Roque de Agando). Kvete od května do července.
Senecio hermosae
Popis: Nízký polokeř, 30–50 cm vysoký, bohatě větvený, větve na bázi dřevnaté, listy střídavé, přisedlé, v obrysu obkopinaté, někdy jednoduché, ale většinou (2–)3(–5)četné, 3–7 cm dlouhé, lístky úzké, 1–2,5 cm dlouhé, ojíněné, dužnaté, ploché. Úbory v chocholíku, jazykovité květy obvykle 3, stejně jako trubkovité květy žluté. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Ve španělském Červeném seznamu je tento starček z hlediska ohrožení zařazen k druhům zranitelným (VU), ve Španělsku je i chráněn zákonem. Je také uveden v seznamu přísně chráněných druhů Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva).
Poznámka: Tento kanárský druh někdy bývá (společně s dalšími dvěma místními endemickými druhy starčků) vyčleňován k rodům Canariothamnus či také Bethencourtia. Přidržujeme se raději tradičního pojetí.
Senecio hermosaeSenecio hermosae
Senecio hermosae
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Gran Canaria, Tafira).