Syn.: Senecio darwinii f. falklandicus Skottsb., Senecio falklandicus Hook., Senecio littoralis var. lanata Gaudich.
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – astrovité
Senecio littoralis
Rozšírenie: Endemit Falklandských ostrovov.
Ekológia: Slnečné stráne a pastviny, medzi nízkymi porastmi Empetrum rubrum, zriedka tiež s Blechnum penna-marina, ale aj pobrežné útesy. Rastie na pôdach neutrálnych až kyslých, v pásme od pobrežia do 320 m n. m. Kvitne od novembra do januára.
Senecio littoralis
Opis: Trváca, až 25 cm vysoká bylina, staršie rastliny vytvárajú trs. Byľ je jednoduchá alebo rozkonárená, vystúpavá až priama, v priereze okrúhla. Byľ, listy aj zákrov sú pokryté drobnými bielymi chĺpkami. Listy sú striedavé, sediace, 5–10 mm dlhé, čiarkovité až kopijovité, celistvookrajové, viac alebo menej podvinuté. Úbor je koncový, zvyčajne jediný, o veľkosti 2,5–3 cm; zákrov je zvončekovitý, viacradový; listene zákrovu sú úzko kopijovité; kvety sú žlté, okrajové jazykovité kvety sú samičie a vnútorné rúrkovité sú obojpohlavné. Plody sú nažky.
Ohrozenie a ochrana: Červený zoznam IUCN tento druh klasifikuje v kategórii najnižšieho ohrozenia (Least Concern).
Senecio littoralis
Senecio littoralis
Foto: v novembri 2014 (Falklandy).